Analysing Data

Interní, zákaznické / dodavatelské audity

Nabízíme Vám zajištění realizace a/nebo asistenci při auditech

  • Provedeme pro Vás interní audit dle Vašich specifických požadavků (dle ISO 9001, IATF 16949, VDA 6.3, ISO 13485, ISO 37001 aj). Výstupem bude hodnocení zahrnující silné stránky a příležitosti pro zlepšení, možná rizika a návrh opatření ke snížení rizik.

 

  • Pomůžeme Vám s výběrem certifikačního orgánu. Nabídneme Vám informace a zkušenosti, kterými disponujeme. 

 

  • Připravíme Vás na certifikační audit. V průběhu přípravy a realizace certifikačního auditu Vás budeme podporovat našimi zkušenostmi, znalosti, můžeme zprostředkovat komunikaci mezi Vámi a auditorem.

 

  • Podpoříme Vás při dohledových a/nebo recertifikačních auditech.

 

  • Posoudíme shodu systému u Vašeho dodavatele oproti mezinárodní normě ISO nebo vůči Vašim požadavkům.

 

  • Zajistíme realizaci zákaznických auditů. Máme znalosti zákaznických požadavků VW, BMW, Volvo, Jaguar Landrover, Automotive Lighting, Magna, Varroc, KES.

 

 

 

Kontakt

Na základě poptávky jsme schopni zajistit i provedení jiných auditů, než zde uvedených. Prosím, kontaktujte nás.

Sledujte náš informační servis 

  • LinkedIn
  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter

© 2020 S-cope, IMPRESSU