Analysing Data

Interní i zákaznické audity na míru

Nabízíme Vám zajištění realizace nebo asistenci při auditech

  • Provedeme pro Vás interní audit dle specifických požadavků (dle ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, VDA 6.3, ISO 13485, ISO 37001 aj.). Výstupem bude hodnocení zahrnující silné stránky a příležitosti pro zlepšení, možná rizika a návrh opatření ke snížení rizik.

 

  • Připravíme Vás na certifikační audit. V průběhu přípravy a realizace certifikačního auditu Vás budeme podporovat našimi zkušenostmi, znalosti, můžeme zprostředkovat komunikaci mezi Vámi a auditorem.

 

  • Podpoříme Vás při dohledových a/nebo recertifikačních auditech.

 

  • Posoudíme shodu systému u Vašeho dodavatele oproti mezinárodní normě ISO nebo vůči Vašim požadavkům.

 

  • Zajistíme realizaci zákaznických auditů. Máme znalosti zákaznických požadavků VW, BMW, Volvo, Jaguar Landrover, Automotive Lighting, Magna, Varroc, KES, Valeo, Bosch, Daimler, Porsche, Audi, Škoda aj.

 

 

 

Kontakt

Na základě poptávky jsme schopni zajistit i provedení jiných auditů, než zde uvedených. Kontaktujte nás.

Odesláním dotazu souhlasíte s archivací Vašich dat do odvolání provedeného Vámi zaslaným e-mailem za účelem naší komunikace. Děkuji Vám a těším se na možnou budoucí spolupráci s Vámi!