Čaj o páté 

Rozhovory, online i osobní setkání z kavárny My life is good. Nástroje, metody a techniky využívané v oblasti systémů managementu kvality, anti-bribery, medical devices aj. Přijďte mezi nás! Osobně, online přes ZOOM nebo si video přehrajte ze záznamu. Pro termíny nadcházejících setkání a další informace sledujte  kalendář akcí na našem webu.

Sledujte nás na YouTube a přihlaste se k odběru!

© 2020 S-cope, IMPRESSU