FastID audit.jpg

Audit

Připravíme Vás na audit, provedeme Vás auditem nebo pro Vás audit vykonáme.

Interní audit

Provedeme pro Vás interní audit dle specifických požadavků standardů ISO, TISAX, IATF, VDA 6.3 či AS/ EN 9100.  

Výstupem je Zpráva z auditu s hodnocením silných stránek a příležitostí pro zlepšení, možných rizik, ale i návrhy opatření k jejich snížení.

Asistence u auditu

V průběhu externího auditu (certifikační, dohledový, recertifikační, zákaznický) Vás budeme podporovat našimi zkušenostmi a znalostmi.

 

Můžeme zprostředkovat komunikaci mezi Vámi a auditorem. Hovoříme mnoha světovými jazyky!

Příprava na externí audit

Připravíme Vás na certifikační či dohledový audit ale také na audit dle zákaznických standardů a požadavků.

 

Navíc od nás získáte hodnocení silných stránek a příležitostí pro zlepšení, možných rizik, ale i návrhy opatření k jejich snížení.

Dodavatelský / zákaznický audit

Posoudíme shodu systému u Vašeho dodavatele oproti mezinárodní normě ISO nebo vůči Vašim požadavkům.

Výstupem je report, který jsme schopni dodat v různých jazykových mutacích.

Reference:

9.png
2.png

Kontakt

Na základě poptávky jsme schopni zajistit i další služby. Kontaktujte nás.
5_20220820_111909_0004.png