Řízená dokumentace

Tentokrát speciálně u výrobců zdravotnických prostředků!


Medical Devices Regulation 745/2017 platí již od 26/5/2021! Jedním z požadavků je zavedení systému řízení kvality. Organizace, které mají nebo právě zavádějí systém dle ISO 13485 ví, že dokumentace, kterou musí řídit je mnoho a ví, že je to náročné na čas i preciznost.


Jan Němec, jednatel společnosti Axiom mi odpověděl na několik dotazů ohledně SW podpory řízení dokumentace v oblasti zdravotnických prostředků.


Ptala jsem se:

  1. Co vše systém umí?

  2. Pro koho je určen?

  3. Dokážete vyčíslit přínos systému?


Pokud Vás zajímá jak si usnadnit řízení dokumentace v celém životním cyklu vývoje zdravotnického prostředku – níže 7 min video.


V případě, že potřebujete pomoci se zavedením systému kvality dle ISO 13485 nebo požadavků MDR 745/2017 – jsem Vám se svým týmem k dispozici.


2 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše