top of page

Řízení rizik v ISO 9001

Aktualizováno: 29. 1. 2022Co je riziko? Riziko nebo příležitost, jak to je?


Riziko je působení nejistot a každá tato nejistota může mít pozitivní nebo negativní důsledek.

Příležitost je tedy pozitivní riziko.


S jakými riziky se setkáváte - ať již pozitivními či negativními?


Jaká jsou vaše rizika? A jak s nimi pracujete?


Zvažování rizik bylo vždy nepřímo obsaženo v ISO 9001. Poslední vydání z roku 2015 již výslovně ukládá jako povinnost řídit rizika tzn. popsat je a aktivně s nimi pracovat.


Pro řízení rizik nejsou požadovány v ISO 9001:2015 žádné formální metody nebo dokumentovaný proces. Můžete hodnotit jejich dopad na podnikání, a současně i míru pravděpodobnosti jejich vzniku. Můžete si připravit scénáře jak se zachováte v případě, že daná okolnost vznikne.


Při bližším studiu normy zjistíte, že koncept řízení rizik se prolíná celou normou ISO 9001:2015. Je vhodné využívat metod a nástrojů, které se již v minulosti při řízení rizik osvědčili např. Failure Mode and Effect Analyses (FMEA) nebo FTA (Fault Tree Analyses). Na metodu FTA se často zapomíná a je to velká škoda. Vrátíme se k ní proto v samostatném příspěvku. Posloužit Vám může i 5 x Proč, dále brainstorming aj.Jakým způsobem ve vaší organizace zvažujete rizika?


Jaké metody, postupy používáte? Podělte se s námi o Vaše přístupy...S-cope nabízí důkladnou analýzu rizik, systematický rámec pro řízení a snižování rizik.


V případě BOZP vše platí dvojnásob, podívejte se na článek, který se týká oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zde.#managementofrisks #process #ISO9001 #improvement #IATF16949 #csr #automotive #qualitea #services #ISO14001 #consulting #lessonslearned


Ing. Pavla Blackmore


30 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page