• blackmorepavla

Audity - naše vášeň -děláme je se zkušenostmi a nadhledem a dokážeme najít možnosti pro zlepšení


Úvod k seriálu o auditech, postupně budeme vydávat krátké články k jednotlivým typům auditů, které uvádíme níže a k jejichž realizaci Vám nabízíme své know-how.


V případě, že byste zde postrádali určitý typ auditu, napište nám na info@s-cope.cz a my jej zařadíme do našeho seriálu a budeme se mu věnovat.Budeme se věnovat interním auditům. Zároveň jsme schopni je pro Vás i zrealizovat:

- interní systémový audit dle požadavků norem - ISO 9001, IATF 16949, ISO 13485, ISO 37001, ISO 14001

- interní procesní audit dle VDA 6.3,

- výrobkový audit dle VDA 6.5,

- vrstvený procesní audit - LPA – Layered Process Audit

Několik dílů budeme věnovat i problematice externích auditů. I zde Vám nabízíme pomocnou ruku:

- prvotní hodnocení dodavatele – Supplier Initial Assessment

- audity systému u dodavatele – Supplier QMS Audits

- audity procesu u dodavatele dle VDA 6.3

- zákaznický audit z hlediska shody z CSR

- audity třetí strany dle zadání zákazníka

Výstupem našeho zkoumání bude auditní zpráva, zahrnující silné a slabé stránky, dále plán opatření.


Navíc nabízíme i nezávislé posouzení situace v procesech

Další možností je ověření účinnosti plánovaných opatření v souvislosti s audity certifikačními, interními systémovými audity, interními procesními audity, výrobkovými audity.#internalaudit #externalaudit #customeraudit #csr #automotive #qualitea #certification #recertification #surveillanceaudit #productaudit #ProcessAudit #services #management #consulting


Ing. Pavla Blackmore

info@s-cope.cz86 zobrazení0 komentář

© 2020 S-cope, IMPRESSU