top of page

Co je systém managementu?

Aktualizováno: 29. 1. 2022

Systém managementu, systém řízení, umožňuje organizaci snáze dosahovat cíle, které si stanovila v dané oblasti.
Kdy tedy organizace řídí své činnosti?


Když má jasně definovanou svou vizi a cíle, které si stanovila jsou v souladu s jejím posláním. Poslání a svůj závazek a podporu jasně deklaruje v Politice (kvality, environmentu nebo jiné oblasti).

Ví, jak cílů dosáhne resp. má plán jak jich chce dosáhnout, kdy to bude a kdo je za to odpovědný. Ví jak bude jejich plnění měřit a také tak činní.


Každá organizace je unikát. Každá realizuje své aktivity v jiném KONTEXTU. Je ovlivněna zevnitř i vně a sama na své okolí působí. Proto zvažuje potřeby zainteresovaných stran a stejně tak jejich očekávání. Aby je mohla zvážit, aktivně je zjišťuje.


Zná všechny procesy, které v organizaci probíhají a řídí je tak, aby nedocházelo k duplicitám a aby výstup (produkt nebo služba) odpovídal zadání klienta (interního nebo externího).


Stará se o spokojenost svých zaměstnanců a o dobré vztahy se svými dodavateli a zákazníky.


Kdo neměří neřídí a proto monitoruje a měří výstupy v dané oblasti. Pokud jsou nevyhovující - přijímá odpovídající opatření a informuje relevantní strany.


A neusíná na vavřínech a snaží se být lepší. Formuje firemní kulturu v tomto duchu.


Vypadá to celkem snadno, že? Ale pokud to myslí organizace vážně, není to až tak jednoduché jak se zdá.Jak zavedení systému probíhá?

Infografika níže Vám tento proces přiblíží. Máte-li zájem o více informací - jsem Vám k dispozici.


Veronika Soukupová

+420 603 171 017
14 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Σχόλια


bottom of page