top of page

Dnes je světový den akreditace

Aktualizováno: 29. 1. 2022Setkávám se v praxi s tím, že klient neví že certifikát, který mu byl vystaven je neakreditovaný. Tzn., že subjekt který mu certifikát vydal, certifikační společnost, nemá pro jeho vydání akreditaci u národního akreditačního orgánu. Takový orgán je v každé zemi jen jeden a u nás je jím Český institut pro akreditaci (ČIA).


Akreditací se tedy rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že subjekt akreditace je způsobilý provádět specifické činnosti.“

Nikoliv. Není to tak jednoduché. Vydávat neakreditované certifikáty můžete, nejedná se o podvod, ale je nutné klienta upozornit. Klient se pak diví, proč u různých společností stojí certifikáty tak diametrálně odlišné částky. Je to i tím, že v rámci akreditace musí certifikační orgán doložit způsobilost svých auditorů a podléhá dozoru akreditačního orgánu.


Neakreditované certifikáty dokládají vlastně to, že můj tým expertů/auditorů uznal Váš systém kvality například odpovídající požadavkům normy. Ale to, že jsou to experti jsem si stanovil já sám a nikde toto nemusím dokládat a nikdo další mi to nepotvrdil.


Samozřejmě vyšší váhu mají akreditované certifikáty. Uvědomte si, že jde o doložení nejenom kompetence auditorského týmu nezávislou institucí, ale o celkové doložení toho, že organizace, která Vám certifikát vydala podléhá sama nezávislému dohledu a nemůže tisknout certifikáty jak ji napadne, že je nestranná a způsobilá k této činnosti, přísná a spravedlivá v rámci auditování.

Certifikáty jsou pak také spíše přijímány i v mezinárodním prostředí a v rámci veřejných zakázek.


Apeluji na vás, kdo uvažujete o certifikaci svých systémů řízení - ptejte se a nechte si doložit, že budete mít akreditovaný certifikát (se značkou akreditačního orgánu!). Nebo si tuto skutečnost sami prověřte na stránkách ČIA viz obrázek!

Ještě upozorním, že řada organizací Vám může doložit akreditaci, kterou má u jiného státního akreditačního subjektu, tzv. sdílenou akreditaci, a to je také v pořádku. Např. k certifikaci ISO 37001:2016 v Česku nenajdete jedinou certifikační společnost akreditovanou u ČIA, ale najdete subjekty které jsou akreditovány u akreditačních subjektů v jiných zemích jako např. u UKAS (Velká Británie) či SNAS (Slovensko).


HAPPY ACCREDITATION DAY :-) VeroNIKA SoukupováRezoluce EA, ILAC, IAF (odkaz) Akreditace certifikačních orgánů provádějících certifikaci systémů managementu (COSM) je prováděna podle normy ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016. Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu. Další informace jsou uvedeny v dokumentu MPA 50-01-16 Metodické pokyny pro akreditaci, k aplikaci normy ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 v akreditačním systému České republiky.

12 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page