top of page

Energetická hospodárnost

Nabízím náhled na oblast řízení energetické hospodárnosti v ISO řady 50k, ale i ESG reportingu.
Systémy řízení energetické hospodárnosti


ISO 50001 je mezinárodní norma, která pomáhá organizacím systematicky řídit energetickou hospodárnost.


Můžete s její pomocí:

  • Snížit energetickou náročnost provozu

  • Snížit náklady na energie

  • Snížit dopad na životní prostředí

  • Zvýšit svou konkurenceschopnost

  • Zlepšení reputace organizace

  • Zvýšení zapojení zaměstnanců a jejich směřování žádoucím směrem

  • Získat lepší pojistné podmínky

  • ...

 


Jak konkrétně?


Systematickým řízením celé oblasti.


V rámci rozsahu a hranic systému musí mít organizace pravomoc řídit účinnost, užití, spotřebu energie a nesmí vyloučit žádný druh energie. Pozor na novinku letošního roku viz minulé vydání našeho blogu.


Stejně jako v jiných systémech se na danou oblast musíte podívat shora. Naplánovat si cíle a ukazatele, které budete sledovat na základě analýzy rizik a aspektů. Zmapovat zdroje a potřeby organizace. Zjistíte, která řešení jsou nejúčinnější a přinesou největší efekt. Pak přijmete adekvátní opatření.


Požadavky standardu ISO 50001 vás povedou krok za krokem. 

 

 

Související normy řady ISO 50k


ISO 50001 – požadavky na systém řízení

ISO 50002 – energetické audity

ISO 50003 – požadavky na orgány provádějící audit

ISO 50004 – návod pro zavádění, udržování a zlepšování

ISO 50005 – směrnice k postupnému zavádění

ISO 50006 – zásady a návod pro měření energetické náročnosti

ISO 50007 - pokyny pro hodnocení a zlepšování energetických služeb

ISO 50015 – měření a ověřování energetické náročnosti

ISO 50047 - stanovení energetických úspor v organizacích


Dotace


V nedávné době bylo možné získat od MPO dotaci na zavádění systému i certifikaci. Nicméně aktuální stav je, že prostředky byly vyčerpány a program je pozastaven. Výzvu můžete sledovat zde: MPO EfektKde se potkáte s tímto tématem v ESG?


Není žádným překvapením, že v Éčku, ale také v S i G faktoru.

V bloku E1 - Klimatická změna získáte průkazný důkaz o systematickém přístupu ke zlepšení energetické účinnosti, snižování emisí i dodržování související legislativy.


Jen pro zajímavost, podívejte se na strukturu požadavků na reporting E1 - Klimatická změna 


E1-1 - Plán přechodu ke zmírňování změny klimatu

E1-2 - Politiky týkající se zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se jí

E1-3 - Opatření a zdroje související s politikami

E1-4 - Cíle týkající se zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně

E1-5 - Spotřeba energie a energetický mix

E1-6 - Hrubé emise rámce 1, 2, 3 a celkové emise skleníkových plynů

E1-7 - Pohlcování skleníkových plynů a projekty ke snížení emisí skleníkových

plynů financované prostřednictvím uhlíkových kreditů

E1-8 - Interní stanovování cen uhlíku

E1-9 - Předpokládané finanční následky významných fyzických rizik a rizik

přechodu a potenciálních příležitostí souvisejících s klimatem


Organizace se také musí zabývat významnými dopady, riziky a příležitostmi a jejich propojením se strategií a obchodním modelem. A musí popsat postup, jak tento krok v praxi provádí.


Jak vidíte, jde o obdobný postup jako u ISO 50001 v linii Analýza rizik a příležitostí - Strategie - Cíle - Ukazatele - Sledování a měření - Vyhodnocení.

Systém řízení hospodaření s energií (EnMs) se také promítne i do oblasti E 5 - Cirkulární ekonomika, využívání zdrojů a dopad na životní prostředí.


V oblasti Social se pozitivně propíše do oblasti angažovanosti pracovníků jako ostatně každý systém řízení.


A stejně tak jako ostatní systémy řízení i tento bude mít pozitivní vliv na transparentnost a podnikovou kulturu, tedy aspekt Governance.DOTAZ


Nedávno jsem dostala dotaz, jestli stačí, když místo energetického auditu bude mít společnost potvrzení o tom, že zavádí systém řízení dle ISO 50001?

 

Pokud jste velký podnik (více jak 250 zaměstnanců), pak musíte mít buď energetický audit od autorizovaného specialisty nebo akreditovaný certifikát na ISO 50001. Pokud se nebudete moci prokázat jedním nebo druhým dokladem, bude to problém. V zákoně (viz níže) se o zavádění systému EnMs nehovoří.


406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií§ 9 Energetický audit(1) Podnikatel, který s podnikatelem nebo podnikateli, kteří se podílejí na jeho základním kapitálu nebo hlasovacích právech alespoň 25 %, zaměstnává 250 a více osob nebo vykazuje roční obrat vyšší než 1300000000 Kč nebo roční bilanční sumu rozvahy vyšší než 1100000000 Kč, je povinen jednou za 4 roky zajistit pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství provedení energetického auditu.


(5) Povinnost zajistit provedení energetického auditu podle odstavců 1 až 3 se nevztahuje na osobu, která má pro své energetické hospodářství zavedený a akreditovanou osobou certifikovaný systém hospodaření s energií podle harmonizované technické normy upravující systém managementu hospodaření s energií), jehož rozsah odpovídá rozsahu energetického auditu.LIVE stream na LinkedIn.

23. dubna od 13 hodin.

Budeme se bavit o tom, jak přistoupit k energetické účinnosti v praxi.

Máte otázky?

Napište nám je již dnes nebo je položte v průběhu vysílání.


Těšíme se na vás!


49 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page