top of page

ESG a co si pod tím představit

Psala jsem o souvislostech ISO a ESG. Ale přeskočila jsem samotné ESG. Dnes si můžete přečíst:

 • Co je ESG

 • Harmonogram

 • Kde najít spolehlivé informace

 • Jak zjistíte, že jste na reporting připraveniKde se vzalo ESG

ESG se opírá o Green deal z roku 2019, ve kterém se Evropa zavázala ke klimatické neutralitě do roku 2050, Pařížskou dohodu o změně klimatu a Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti směřující k nastartování jejího oživení do roku 2030 známou jako „Agenda pro udržitelný rozvoj 2030“ se svými známými 17 cíli SDGs, i Akční plán EU pro udržitelné finance.

Banky a další instituce, ale i investoři, chtějí (a mají) zvýhodňovat organizace, které se chovají odpovědně a přispívají k plnění cílů EU v oblasti klimatu či inkluze. K tomu však potřebují srovnatelná a kvalitní data. Jinak se jejich rozhodovací proces komplikuje.

Proto EU přijala řadu aktů (viz dále) a přišla s požadavky v oblasti reportingu udržitelnosti. ESG je rámcem pro reportování témat v oblasti životního prostředí (Environmental), sociálního charakteru (Social) a řízení organizací (Governance). Jde o report postojů a aktivit organizace s ohledem na udržitelnost.Týká se ESG i vás?

Mezi povinné subjekty patříte, pokud:

 1. jsou vaše cenné papíry obchodované na regulovaných trzích na burze cenných papírů (výjimkou jsou mikropodniky).

 2. se vás týkají alespoň 2 ze 3 kritérií:

  1. Máte více než 250 zaměstnanců

  2. Máte čistý obrat min 1 mld Kč (40 mil Eur)

  3. Vaše aktiva v rozvaze jsou vyšší než 500 mil Kč (20 mil Eur)

ESG se vás však týká také pokud:

 • máte velkého zákazníka, který musí reportovat a chce od vás data

 • chcete získat zákazníka, který musí reportovat a bude od vás chtít data

Doplním, že reportující organizace by po malých a středních organizacích (MSP) měly chtít data pouze v rozsahu definovaném standardem pro MSP, který aktuálně vzniká. Stejně tak může z počátku uplatnit výjimky a využít možnost uvést, že jejich dodavatel sběr dat plánuje a časový horizont.Jaký je harmonogram?

 • Za rok 2024 budou v roce 2025 reportovat velké společnosti veřejného zájmu s velikostí nad 500 zaměstnanců, které tuto povinnost mají již dnes.

 • Za rok 2025 budou v roce 2026 reportovat velké společnosti splňující 2 ze 3 podmínek viz výše. (250 zaměstnanců, 1 mld Kč obratu, 500 mil Kč aktiva).

 • Za rok 2026 budou v roce 2027 reportovat (s možností odkladu o 2 roky) MSP (mimo mikropodniků), které jsou kótované na burze CP.

 • Za rok 2028 budou reportovat organizace s matkami mimo EU. Předpokládá se zjednodušení do roku 2030 v podobě konsolidace dat za EU subjekty.


Kde hledat spolehlivé informace?


EU přijala řadu závazných dokumentů, které musí jednotlivé členské země zahrnout do své legislativy do 30. 6. 2024. Přečtěte si:

 1. Směrnici Evropského parlamentu a rady EU 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD)

 2. Standardy pro reporting udržitelnosti (European Sustainability Reporting Standards – ESRS)

 3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic (Taxonomy Regulation)Jak zjistit míru plnění požadavků ESG


Máme mnohaleté zkušenosti se systémy řízení organizací, proto jsme připravili srovnávací analýzu, která vám přehledně ukáže, jak jste připraveni na reporting ESG. A tím vás i navede k tomu, co a v jakém rozsahu reportovat.

Více informací ráda poskytnu osobně:

v.soukupova@s-cope.cz | +420 603 171 017 | www.s-cope.cz


V říjnu spustíme sérii živých vysílání k tématu ISO-ESG na LinkedIn a YouTube.

Přihlaste se k odběru na YouTube nebo sledujte profil VeroNIKA Soukupová

59 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page