top of page

Pokyny k Whistleblowing jsou na světě!

Aktualizováno: 29. 1. 2022

Whistleblowing je akt hlášení podezření z protiprávního jednání nebo rizika jeho jednání.


Norma s pokyny ISO 37002:2021 je na světě a právě publikovaná. Vždy když o ní píšu na LinkedIn - tak to schytám -) Nicméně nutno říci, že firmy nad 25 zaměstnanců již brzy čeká povinnost aplikovat určité povinnosti v této oblasti a tato norma vám dává návod JAK NA TO.


Není žádnou povinností - jen možností, jak za dodržení zásad nestrannosti, ochrany a důvěry efektivně řídit:

  • přijímání stížností

  • jejich vlastní posuzování a řešení

  • uzavírání případů

Pokyny jsou obecné a využitelné jakoukoliv organizací bez ohledu na její právní formu, velikost či sektor. Můžete je využívat samostatně nebo jako součást širšího systému.


Jak je u ISO standardů obvyklé - i tento nově vzniklý respektuje jednotnou strukturu norem a identický text a proto je krásně a zcela integrovatelný k již zavedeným systémům managementu. Navíc budete postupovat při implementaci obdobným a vám již známým způsobem.Jaké jsou přínosy pro organizaci?

  • včasnost zásahu díky včasného zjištění nekalého jednání a minimalizace dopadů a souvisejících ztrát!

  • zajištění souladu s organizačními zásadami, postupy a právními a dalšími závazky;

  • demonstrace etických zásad a hodnot

  • kultivace firemního prostředí, protože:

- vedení deklaruje podporu potírání nekalého jednání

- ukazuje pracovníkům, že mají možnost neohroženě poukázat na takové jednání a budou chráněni před "pomstou" např. ze strany nadřízeného

Více zde ISO - ISO 37002:2021 - Whistleblowing management systems — Guidelines


27 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page