Jaké má firma možnosti k uchopení a prokázání svého sociálně odpovědného chování?

Aktualizace: 28. zář 2020

CSR, Corporate Social Responsibility, je již mnoho let sexy téma pro řadu firem. Nemyslím to nijak zle, naopak. Jsem ráda a cením si toho, že si firmy uvědomují, že jsou součástí svého okolí a že fungují v rámci určitého kontextu (slovník normy ISO 9001 :-)Co je vlastně společenská odpovědnost organizací? Organizace s fungujícím systémem CSR vytváří, rozvíjí, udržuje a prosazuje principy a postupy společensky-odpovědného chování v oblastech, na které má vliv, a to směrem k zainteresovaným stranám, které dokáže identifikovat a tímto žádoucí směrem zapojit.


Nedávno jsem hovořila s jedním svým známým a uvědomila si, že řada lidí/firem neví, jaké jsou v CZ možnosti k prokázání jak odborné kvalifikace jednotlivce např. zaměstnance v této oblasti, tak i samotného sociálně odpovědného chování organizace jako celku. Níže naleznete několik tipů.


Příklad:

Jsem jednatelka firmy X, která dělá celou řadu aktivit v oblasti CSR a ráda bych našim činnostem dala nějaký rámec a inspirovala se dále. Také uvažuji o tom, že bych uvítala pohled "zvenčí". A i když to co ve firmě děláme není ze zištnosti, ráda bych naše aktivity a tento směr, kterým se ubíráme, prezentovala směrem k našim zákazníkům a širšímu okolí. Jaké mám možnosti?


1) Mohu poslat CSR manažerku na školení např. u @České společnosti pro jakost, kde může získat i personální certifikát, dokládající její kvalifikaci v CSR oblasti.


2) Pak mám možnost využít celosvětově uznávaný standard ISO 26000:2010 Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti​. Pokyny pomáhají objasnit co je sociální odpovědnost a přenést a sdílet zásady a celosvětově osvědčené postupy společensky-odpovědného chování do vlastních procesů organizace. Nejedná se o požadavky, které by byly určeny k certifikaci a certifikace není dle tohoto standardu vůbec možná. (Pozn: ISO standardy obsahující požadavky, které lze ověřit třetí stranou jsou ty, jejichž číselné označení končí jedničkou -)

3) Pokud si organizace přeje prověřit své CSR procesy nezávislou autoritou a získat nejenom certifikát, ale i nezávislý pohled experta na danou oblast na daný CSR systém, může využít původní původní český standard ČSN 01 0391:2013, který stanovuje požadavky na systém řízení oblasti CSR. K certifikaci CSR podle Národního programu posuzování shody CSR je akreditována opět např. Česká společnost pro jakost (ČSJ).


Pozn.: Standard ČSN 01 0jsme připravovali ve spolupráci s ČSJ a ÚNMZ (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) tak, aby byl v souladu se strukturou normy ISO 9001. Je chystána jeho úprava a to v návaznosti na plánovanou revizi normy ISO 26000. Při revizi standardu proběhne i jeho úprava, aby reflektoval strukturu dle Annexu SL, který ji definuje jednotně pro všechny systémové normy ISO. Důvodem je jejich snadná integrace a zjednodušení auditů systémů pro auditory i auditované (ve výsledku organizace ušetří nemalé finanční prostředky a čas).


4) Také bych zvážila členství v Asociaci společenské odpovědnosti (A-CSR) Jedná se o největší iniciativu společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v Česku. Věřím, že svým již více než 360 členům nabízí velkou podporu pro další rozvoj v oblasti CSR.


Držíme Vám i Vaší organizaci na poli aktivit v oblasti CSR palce a v případě dotazů jsme Vám k dispozici.


Sledujte náš blog i YouTube kanál a mějte aktuální informace.


Krásný zbytek léta!


Veronika Soukupová

S-cope, T: +420 603 171 017, E: v.soukupova@s-cope.cz


#csr #corporatesocialresponsibility #spolecenskaodpovednost #sdgs #asociacespolecenskeodpovednosti #managementsystems #systemymanagementu #management #iso26000 #education #process

25 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

© 2021 S-cope, IMPRESSU