top of page

Jak "uřídit" organizaci?

Aktualizováno: 17. 12. 2022

A jak zajistit dodržování právních předpisů, požadavků zákazníků ale i managementu? Podíváme se na ISO 37k řadu, třeba najdeme nápovědu v některé z níže uvedených norem.Dnes je mezinárodní den boje proti korupci. My se ale podíváme nejenom na nástroje, jak tuto oblast lépe ošetřit, ale seznámím Vás letmo se všemi normami řady ISO 37k, které se týkají oblasti řízení jako takové, bavíme se o SPRÁVĚ ORGANIZACÍ.


ISO 37000:2021 Governance of organizations


Jde o best practice v oblasti řízení organizací, které mají složitou strukturu a více řídicích orgánů, skupin. Norma ISO 37000 Vám pomůže se lépe zorientovat a v konečném důsledku efektivně řídit celou strukturu. S norou nemám praktickou zkušenost a ani nikoho takového v CZ neznám.ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems


V případě, že uvažujete o ošetření úplatkářství ve vaší organizaci, inspirujte se nástroji uvedenými v ISO 37001.


Jakým způsobem může pomoci?


➤Zavedením opatření v organizaci snížíte riziko, že k úplatkům dojde.

➤Budete mít plán, co uděláte, když k němu dojde.

➤Budete mít nastaveny efektivní mechanismy a úplatkářství spíše odhalíte

➤Ukazujete okolí, že Vám tato oblast není lhostejná a že ji máte ošetřenou.

➤V případě, že se dostanete vinou svého zaměstnance do problémů, může Vám doložení certifikátu významně pomoci v právním procesu.

➤Společnosti z automotive zavedením standardu doloží plnění bodu 5.1.1 IATF 16 949:2016 standardu, který po nich požaduje, aby měly minimálně politiku ABMS a aby tuto problematiku v rámci firmy řešily.


Je použitelný pro všechny organizace bez ohledu na jejich typ, velikost, umístění, strukturu nebo účel.


Paradox z praxe: můžete mít více úplatkářských případů než necertifikované organizace. Klient upozornil, že to že mají případ úplatkářství není z důvodu, že jsou tak špatní, ale naopak. Lze se na to dívat tak, že mají tak dobře nastavené mechanismy, a proto daný případ odhalili.ISO 37002:2021 Whistleblowing management systems


Vždy, když o této normě píšu na LinkedIn, tak to schytám -) Nicméně když už nás (organizace) ta povinnost čeká, tak se můžeme v této normě inspirovat. Můžeme ji využít jako návod v této oblasti.


Nabízí možnosti, jak při dodržení zásad nestrannosti, ochrany a důvěry efektivně řídit:

  • přijímání stížností

  • jejich vlastní posuzování a řešení

  • uzavírání případů

Pokyny jsou obecné a využitelné jakoukoliv organizací bez ohledu na její právní formu, velikost či sektor.


Jaké jsou přínosy zavedení systému dle ISO 37002 pro organizaci?

  • včasnost zásahu díky včasného zjištění nekalého jednání a minimalizace dopadů a souvisejících ztrát!

  • zajištění souladu s organizačními zásadami, postupy a právními a dalšími závazky;

  • demonstrace etických zásad a hodnot

  • kultivace firemního prostředí (vedení ukazuje pracovníkům, že mají možnost neohroženě poukázat na takové jednání a budou chráněni před "pomstou" např. ze strany nadřízeného)


ISO 37301:2021 Compliance management systems


Největší pozornost se je v poslední době věnována této normě. Poskytuje rámec a stanovuje požadavky pro systém dodržování interních i externích předpisů spolu s návodem k implementaci. Dříve se jednalo o ISO 19600:2014.


Aktuálně pracujeme v Technické normalizační komisi TNK 6 při České agentuře pro standardizaci na překladu normy ISO 37301 do českého jazyka.
Přeji krásný adventní čas!


VeroNIKA Soukupová45 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page