top of page

Lidé jako nejcennější aktivum organizace

A požadavky systému řízení kvality na personální oblast.Žádný systém řízení kvality Vám bez péče o vaše zaměstnance nebude nic platný. To oni tvoří systém. A jaké jsou nejčastější nálezy v auditech systémů řízení v souvislosti s řízením lidských zdrojů? Na co musíte myslet v souvislosti s kompetencemi, znalostmi? Jak nastavit komunikaci v organizaci? Pojďme se na to podívat.Organizace není schopna doložit, že poskytuje adekvátní zdroje na provoz a zlepšování systému řízení kvality. Cíle a úkoly jsou stanoveny, ale je zřejmé, že chybí prostředky, lidé, potřebné kompetence, znalosti... Pak je sice prima, že vedení organizace na základě požadavků článku 5 (viz live stream na toto téma zde) normy ISO 9001 deklarovalo svůj závazek k podpoře QMS, ale s jistotou nevyhoví článku 7.1 této normy. Deklarace podpory bez přiřazení potřebných zdrojů je jen výkřik, nikoliv strategické vedení.


Často chybí záznam ve formě Zprávy z přezkoumání vedení, ze kterého je zřejmé, že byla potřeba zdrojů projednána, vyhodnocena a byl přijat nějaký závěr.

📙 Toto je jednou z povinností, pokud deklarujete systém řízení kvality dle ISO.Chybí jasné určení potřebných kompetencí u jednotlivých pozic. Nestačí mít jen kompetenční matici, ale je potřeba doložit i to, že Vaši lidé tyto kompetence mají.


Organizace nemá jasno, jaké znalosti musí její pracovníci mít a jedná pak tak nějak pocitově. Rozvoj zaměstnance není plánován systematicky v souladu s cíli a potřebami organizace, ale zaměstnanec dostane školení jako jakýsi benefit. Tím, že získané vědomosti ve finále nevyužije, nepřinese školení nic ani jemu ani firmě. Chybí plány osobního rozvoje.


A s tím souvisí další nedostatek a sice absence hodnocení přínosu školení. Doložení toho, že školení zaměstnanci / firmě něco přineslo.


Organizace není schopna doložit, že daný pracovník školení či výcvik absolvoval. Chybí jakýkoliv záznam. Není ani zřejmé, co bylo přesně obsahem školení a jak dlouho trvalo. Chybí hodnocení dodavatele školení.


📙 Organizace je povinna určit klíčové znalosti, které jsou potřebné k tomu, aby produkovala kvalitní výstupy. A pracovníci k nim musí mít přístup! Při změně situace (nové technologie, změna výrobního programu apod.) musí zajistit, že potřebné nové znalosti budou k dispozici.

Chybí pravidla pro zástupnost a když klíčový pracovník odejde ze dne na den, je zřejmé, že bude mít firma závažný problém. Firma nemá ošetřeno, že nepřijde o klíčové znalosti daného pracovníka.


Nový zaměstnanec nebyl proškolen na systém řízení kvality a nemá tudíž žádné povědomí. Případně byl proškolen, ale organizace není schopna toto doložit.


Zaměstnanci mají jen kusé informace o tom, že nějaký systém kvality organizace má a že přijde auditor. Obvykle dokáží ukázat na Politiku kvality visící na zdi v kanceláři, ale již nedokáží určit, který z cílů kvality na daný rok se jich bezprostředně týká. Povědomí o QMS je mizivé a neprůkazné.

Lidé v organizaci ví, že existují směrnice, ale neví, proč podle nich musí postupovat a co se stane, když toto nebudou činit. Případně ani neví, kde je najít. Nebo mají k dispozici neaktuální verzi dokumentu. Více o nedostatcích souvisejících s dokumentací zde.


Interní auditor audituje svou práci nebo není k auditu kompetentní (nebo i je, ale firma není schopna toto doložit).


Organizace nezjišťuje, jak jsou její vlastní zaměstnanci spokojeni. Interní komunikace vázne a dochází k nedopatřením.


Není zřejmé kdo může komunikovat směrem ven z organizace případně do jaké míry. nejsou jasná pravidla. Nikdo je nezná.


Je zřejmé, že pracovní prostředí je k plnění požadovaných úkolů naprosto nevyhovující.

Určitě jsem nezmínila všechny nedostatky z oblasti personalistiky, které se dotýkají systému řízení kvality.Pokud mě doplníte, budu ráda. Pokud máte dotaz, ráda odpovím.

Napište mi na v.soukupova@s-cope.czZávěrem


A protože jsme se bavili o lidech, kteří jsou pro každou společnost tím nejcennějším, ráda bych Vám napsala, že jsme v řadách S-cope přivítali mnoho nových kolegů a proto Vám můžeme nejenom vyhovět s termíny, ale rozšiřujeme tak i své služby do dalších oblastí.


Jako např.

31 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page