top of page

Rok 2022 končí, plánování 2023 je tady -)

Aktualizováno: 20. 12. 2022


Já to vezmu za ISO konec a rozloučím se s vámi praktickou ukázkou z oblasti plánování, protože to je nyní aktuální.


Jaké kroky v oblasti systémů řízení je potřeba provést? Co vše a jakým způsobem je nutné v rámci ISO 9001 plánovat?


Vyhodnocení plánů 2022

Jak dopadly naše loňské plány? Jak se nám povedlo splnit očekávání klientů, akcionářů, zaměstnanců...?


Než zasednete k plánování roku 2023, nezapomeňte "přezkoumat" uplynulý rok. Dá vám to dobrý základ k plánům pro další období.


Je požadavkem normy ISO 9001, aby vedení organizace minimálně jednou za rok (a obvykle tak činí na konci roku/začátku nového roku) provedlo takové přezkoumání.


Říká se mu Přezkoumání vedením / Management review. Posoudí se jednotlivé prvky systému řízení. Jsou explicitně vyjmenované normou ISO, aby se na žádný z nich nezapomnělo.Které to jsou?

 • opatření z minulých přezkoumání a z interních auditů

 • cíle 2022

 • procesní ukazatele 2022

 • reklamace zákazníků, neshody a nápravná opatření

 • hodnocení dodavatelů v roce 2022

 • výsledky interních auditů

Přezkoumejte aktuálnost a adekvátnost:

 • SWOT analýzy

 • analýzy rizik a příležitostí

 • politiky kvality

 • hodnot společnosti

A zvažte dostatečnost zdrojů na systém řízení kvality, které máte k dispozici.


Plánování na rok 2023

Když jsme vyhodnotili uplynulé období, můžeme se směle pustit do plánování :-)

A nezapomeňte, že musíte naplánovat

 • program auditů na rok 2023

 • kvalitativní posun

 • související kapacity, výrobní i lidské

 • potřeby v oblasti kompetencí a znalostí

 • klíčové procesní ukazatele, které budete v roce 2023 sledovat

 • potřeby v oblasti kompetencí a znalostí

 • ...

Při plánování musíte zohlednit kontext včetně požadavků a očekáváních zainteresovaných stran. Jako vždy -)


Plánování v rámci ISO 9001:2015

Plánování v rámci systému řízení kvality je věnovaná celá kapitola 6. Nejde jen o plánování cílů a parametrů služeb / produktů /procesů, ale i o plánování rizik a příležitostí, i změn. S plánováním se potkáte ale i například u Provozu (8.1 Plánování a řízení provozu, 8.3.2 Plánování návrhu a vývoje).


Dám vám možnost nahlédnout do našeho auditorského seznamu otázek :-)

❓️ Při auditech se ptáme například:

 • Zvažujete při plánování rizik / příležitosti?

 • Víte, co může způsobit, že nedodáte kvalitní produkt/službu?

 • Dá se tomu zabránit?

 • Co uděláte, když se to stane?

 • Přijali jste adekvátní opatření?

 • Už jste nějakou situaci řešili?

 • Byla ta opatření účinná?

 • Je přiřazena odpovědnost?

 • Jak s risk/opportunities analýzou pracujete? (sledování, vyhodnocování)

 • Když došlo ke změně kontextu, promítla se i v risk analýze?

 • Vychází cíle kvality z kontextu organizace a z politiky kvality?

 • Jsou konkrétní? Jsou adekvátní tomu, co organizace dělá?

 • Jsou dosažitelné?

 • Respektují požadavky legislativy aj.?

 • Kdo za plnění cíle odpovídá?

 • Co k jejich plnění potřebujete?

 • Do kdy má být hotovo?

 • Co znamená "hotovo"?

 • Dají se tedy měřit?

 • Je přiřazena odpovědnost?

 • Sledujete plnění nebo se podíváte až na konci roku?

 • Jsou někde rozpracované? Máte plán, jak chcete postupovat?

 • Znají pracovníci cíl, k jehož plnění mají svou činností přispět?

 • Když došlo ke změně kontextu s dopadem na cíle - upravili jste je?

 • Do jaké míry jste splnili cíle v předchozím období?

 • Jaké změny jste přijali v souvislosti se závěry posledního přezkoumání vedením?

 • Existuje proces pro stanovení změn QMS?

 • Jaká opatření máte nastavena k tomu, aby plánované změny proběhly tak, jak je zamýšlíte?

 • Byl při poslední změně nějakým způsobem ohrožen QMS a ostatní procesy?

 • Byla přehodnocena související rizika a kontext organizace?

 • Měla poslední změna dopad na zdroje?

 • Byly zdroje dostatečné a vše proběhlo "hladce"?

 • Došlo ke změnám v oblasti pravomocí a odpovědností?

 • Jak jste zabezpečili informovanost?

 • Kde byl "kámen úrazu"?

 • K čemu došlo?

 • Dalo se tomu předejít?

 • Jaká jste přijali opatření, aby se to neopakovalo příště?

📙 Čím vším můžete svá tvrzení podložit? Například:

 • Analýza rizik a příležitostí

 • Popisy procesů s procesními riziky

 • Pracovní smlouvy

 • RACI matice

 • Zápisy z porad, emaily

 • Dokumentované cíle kvality

 • BSC karty

 • Osobní cíle

 • Systém úkolů

 • Zápisy z porad, emaily

 • Zpráva z přezkoumání vedením

 • Zpráva z interního auditu


Za celý tým S-cope vám přeji klidné svátky a těším se spolu s vámi na další rok. Do roku 2023 vykročte pravou nohou, buďte zdraví a usilujte o spokojenost v osobním i pracovním životě. Pozitivní mysl, přiměřené úsilí a radost z práce obvykle přinášejí výsledky ve všech oblastech -)


VeroNIKA Soukupová a tým S-cope s.r.o.


(Posílám krátké vánoční video pro navození vánoční nálady a klidu -)
36 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page