top of page

Osobní okénko

1994 - 2000, Masarykova univerzita v Brně, obor: finanční podnikání

 

Odborné kurzy a školení:

• Manažer kvality, Česká společnost pro jakost,

• Interní auditor systému kvality – ISO 9001, ČSJ

• Interní auditor systému environmentu – ISO 14 001, ČSJ

• Interní auditor – IATF 16 949, ČSJ

• Externí auditor – ISO 9001, LRQA

• Auditor procesu – VDA 6.3 (vydání 2016), ČSJ

• Core tools a procesy – automotive – PPAP, PFMEA, analýzy rizik, FTA, SPC, VDA 2, VDA 6.5, VDA 6.3

• Zajišťování stupňů zralosti pro nové díly – RGA, ČSJ

• Audity podle normy ISO 19011, ČSJ

• Analýzy rizik, NQA CZ s.r.o.

• PPAP a APQP, LRQA

• Obecná bezpečnost výrobku a odpovědnost za výrobek, ČSJ

• Green belt, LEAR Corporation

Získané certifikáty:

 

• Manažer kvality, Česká společnost pro jakost,

• Interní auditor systému kvality – ISO 9001, ČSJ

• Interní auditor systému environmentu – ISO 14 001, ČSJ

• Interní auditor – IATF 16 949, ČSJ

• Externí auditor – ISO 9001, LRQA

• Auditor procesu – VDA 6.3 (vydání 2016), ČSJ

"Čím jsem se zabývala? Prošla jsem různými pozicemi v řízení kvality ve strojírenských firmách a ve firmách v automobilovém průmyslu. Nejdříve jsem začínala v rámci asistentské pozice jednatelky firmy, kdy jsem dostala příležitost podílet se na přípravě na certifikační audit dle ISO 9001 a ISO TS 16949. Tímto mne kvalita oslovila a nadchla, především její různorodost a kombinace technických zadání a potřeby komunikace s kolegy na různých pozicích, se svými motivace, povahami a energiemi. Poté jsem působila jako inženýr kvality a zanedlouho i jako manažerka kvality. Na této pozici jsem působila ve více firmách a to jako manažerka kvality či manažerka kvality dodavatelů.

 

V posledních téměř již 6 letech se zabývám konzultacemi a audity – systémovými dle ISO 9001, IATF 16949 a dle VDA 6.3 a také působím jako klíčový kontakt pro zákazníky v tématech reklamací, eskalací, podpory projektů a přenosu požadavků koncových zákazníků v dodavatelském řetězci.

Na auditech mne zajímá a baví hodnocení souladu či nesouladu s požadavky, analýza příčin nesouladu a podpora při nalézání řešení náprav nedostatků. Audity mám pořád moc ráda, neboť  je možné syntetizovat znalosti kvality, technické znalosti a velmi důležitá je psychologie při auditu, respekt k auditované straně, pochopení, naladění se a provedení mé práce tak, aby byla přínosná pro auditovanou firmu a proces.

Klíčovým prvkem mé práce je komunikace a porozumění obou stranám /zadavateli a jeho zákazníkovi/ a mým cílem je najít cestu s řešením, které je nejlepší možné pro obě strany. Používám tedy nejen mou mysl /rozum/ a znalosti kvality a zkušenosti, velmi však používám mou intuici a schopnost naciťování se a chápání motivů a vlivů, kterými jsou lidé se kterými pracuji, vystaveni a působí na ně.

Já tyto vlivy a motivy, které přichází od jednotlivých zúčastněných stran transformuji a výsledkem je řešení, cesta jak dále – jak v konfliktních meetinzích, eskalacích, tlacích a při komunikaci se zákazníky.

 

Jsem matka tří dětí, partnerka a jsem žena, která velmi silně pociťuje potřebu na tomto světě zanechat svůj otisk, pocítit naplnění, že konám to, proč tu jsem. Jsem na cestě objevení mého plného potenciálu, talentů a darů. Postupně používám to, co se učím a můj život - jak osobní tak i pracovní -se stává velmi bohatý, různorodý, podnětný, krásně složitý, přitom dávající smysl a pocit naplnění. 

 

Je pro mne osobně důležité dělat činnosti, komunikovat, jednat a směřovat k tomu, aby cokoliv co dělám mě  dávalo smysl a abych já mohla žít v harmonii jak se sebou, tak i s okolím."

bottom of page