top of page
_NOS0004upr_business.jpg

Osobní okénko

1999 - 2004, Vysoká škola ekonomická v Praze, obor management kvality a environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 

Odborné kurzy a školení:

• Projektový management, Česká společnost pro jakost, z.s. ČSJ
• Manažer modelu CAF (Common Assessment Framework), ČSJ
• Strategické plánování,  ČSJ
• Balanced Scorecard a podnikatelská úspěšnost,  ČSJ
• Interní auditor systému kvality,  ČSJ, NQA CZ

• Project Management, kurz přípravy na certifikaci IPMA, SHINE Cons. s.r.o.

• AIAG-VDA procesní FMEA, NQA CZ s.r.o.

• Požadavky pro výrobce zdravotnických prostředků ISO 13485:2016 , NQA CZ s.r.o.

IRCA Lead auditor kurz (Bureau Veritas)


Získané certifikáty:

  • Lead Auditor ISO 37001:2016 (NQA)

  • IRCA Lead Auditor ISO 9001:2015

  • Manažer kvality dle harmonizovaného schématu Evropské organizace kvality (EOQ)

  • Manažer Modelu CAF 

  • Project Manager IPMA Level D (Project Management Company)

„Jsem konzultantkou a propagátorkou systémů managementu kodifikovaných ve standardech ISO.

Vystudovala jsem VŠE v Praze, zaměření na management kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). V rámci S-cope.cz spolu s dalšími odborníky zavádím systémy a kultivuji řízení firem v oblasti kvality, environmentu, BOZP, compliance aj. Pro CZ i zahraniční subjekty realizuji dodavatelské i interní audity. Klientům zabezpečuji i související odborná školení na míru. Pořádám online i prezenční akce určené zejména managementu organizací a manažerům kvality. Záznamy jsou k vidění na webu i na YouTube. V prostředí LinkedIn se věnuji propagaci systémů managementu. Za tímto účelem publikuji odborné příspěvky v rámci své sítě (15000+) a vytvořila odbornou jsem odbornou skupinu QualiTea s více jak 1400 členy z řad manažerů kvality z různých sektorů průmyslu.

Jsem členkou Technické normalizační komise TNK6 při Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), která se podílí na vývoji ISO standardů.

Pracovala jsem více jak 10 let v České společnosti pro jakost jako konzultantka pro veřejný sektor, šéfredaktor časopisu Perspektivy kvality a manažer Centra technické normalizace. 

Vedla jsem sérii projektů Národní politiky jakosti a Úřadu vlády ČR. Pracovala jsem jako lektor, poradce a externí hodnotitel modelu CAF (Common Assessment Framework) a spolupracovala jsem např. na vývoji vzdělávacího programu Manažer modelu CAF, metodických příručkách pro ústřední vládu, místní samosprávu, školství a vedla projekt implementace modelu CAF na Magistrátu hl. m. Prahy. Byla jsem členkou Rady kvality pro veřejný sektor (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR)."

bottom of page