_NOS0004upr_business.jpg

Osobní okénko

1999 - 2004, Vysoká škola ekonomická v Praze, obor management kvality a environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 

Odborné kurzy a školení:

• Projektový management, Česká společnost pro jakost, z.s. ČSJ
• Manažer modelu CAF (Common Assessment Framework), ČSJ
• Strategické plánování,  ČSJ
• Balanced Scorecard a podnikatelská úspěšnost,  ČSJ
• Interní auditor systému kvality,  ČSJ, NQA CZ

• Project Management, kurz přípravy na certifikaci IPMA, SHINE Cons. s.r.o.

• AIAG-VDA procesní FMEA, NQA CZ s.r.o.

• Požadavky pro výrobce zdravotnických prostředků ISO 13485:2016 , NQA CZ s.r.o.

IRCA Lead auditor kurz (Bureau Veritas)


Získané certifikáty:

  • IRCA Lead Auditor 

  • Manažer kvality dle harmonizovaného schématu Evropské organizace kvality (EOQ)

  • Manažer Modelu CAF 

  • Project Manager IPMA Level D (Project Management Company)

„Jsem konzultantkou a propagátorkou systémů managementu kodifikovaných ve standardech ISO. Pracovala jsem více jak 10 let v České společnosti pro jakost jako konzultantka pro veřejný sektor, šéfredaktor časopisu Perspektivy kvality a manažer Centra technické normalizace, spolupracujícího subjektu Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Jsem členem Technické normalizační komise TNK6, která se podílí na normotvorbě (ISO, EN a dalších dokumentů) v oblasti managementu kvality. Věnuji se zde i Compliance a Anti-bribery problematice. V rámci Centra technické normalizace jsem se podílela na vývoji původní české normy ČSN 01 0391 - Systém managementu společenské odpovědnosti organizací  - Požadavky a spolupracovala s Technickou normalizační komisí z oblasti environmentálního managementu.

Ve veřejném sektoru jsem vedla sérii projektů Národní politiky jakosti a Úřadu vlády ČR. Pracovala jsem jako lektor, poradce a externí hodnotitel modelu CAF (Common Assessment Framework) a spolupracovala jsem např. na vývoji vzdělávacího programu Manažer modelu CAF, metodických příručkách pro ústřední vládu, místní samosprávu, školství a vedla projekt implementace modelu CAF na Magistrátu hl. m. Prahy. Byla jsem členkou Rady kvality pro veřejný sektor (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR)."

© 2021 S-cope, IMPRESSU