Kvalita

Životní prostředí

Bezpečnost a ochrana zdraví 

Úplatkářství

Compliance

Whistle-blowing

Kontinuita podnikání

Informační bezpečnost

GDPR

ISO management systems standards mají jednotnou strukturu a až třetinu identického textu!

Proto je lze snadno integrovat! 

Vedle pomoci se zavedením dobré mezinárodní praxe obsažené v mezinárodních standardech ISO Vám nabízíme i INTEGROVANÁ ŠKOLENÍ TRINITY.

Modulární systém 

TRINITY

Vyberte si skladbu školení podle systémů, které využíváte. Kombinovat lze systémy v rámci jednotlivých kategorií:

  • Kvalita, životní prostředí, bezpečnost práce 

  • Compliance

  • Information Security 

Co získáte?

  1. Snížíme náklady na školení a čas strávený na školeních až o 50%! 

  2. Souvislosti jednotlivých systémů budou Vašim lidem mnohem srozumitelnější!

  3. Školíme v tandemu a snadno udržíme pozornost!

Sjednejte si termín pro online schůzku o konkrétních možnostech 

©Soukupová 2021 Tento nástroj je autorským dílem a bez předchozího písemného souhlasu autorky, není jeho kopírování ani jakékoli další šíření možné.

Případní porušovatelé se vystavují riziku právního postihu a vymáhání náhrady vzniklých škod.