top of page

ISO-ESG pro udržitelný růst organizace

Kniha nebo eBook prakticky a návodně propojuje ISO normy ve spojení s problematikou ESG. Seznamte se se souvislostmi i se způsobem jakým vám může standard ISO 9001 v rámci ESG pomoci. Také s tím, jak jej můžete zavést svépomocí do praxe.

 

Publikace je určena vedoucím pracovníkům organizací napříč sektory průmyslu, konzultantům, lektorům a auditorům. Ale vlastně každému, kdo má o systémy řízení, ISO a/nebo ESG zájem a chce přemýšlet v souvislostech a využít synergii.

  • LinkedIn
ZmWIs7F6xu.png

Křest knihy, 1. 12. 2023, Green Table 

bottom of page