Systém managementu zavedeme, odzkoušíme a připravíme k certifikaci

Jak vypadá celý proces implementace požadavků normy ISO?

1.stupeň

2.stupeň

4.stupeň

3.stupeň

5.stupeň

6.stupeň

certifikace

Review: interní audit systému, korekce, částečné přezkoumání systému vedením...

Realizace systému: sledování a odlaďování systému v běžném provozu, interní audity procesů, korekce...

Výstavba systému: procesy, KPI´s, rizika, postupy a instrukce,  proškolení na systém, program interních auditů...

Tvorba základní dokumentace: politika, kontext, příručka, definování a analyzování požadavků relevantních stran...

Plánování: budget, ustanovení týmu a jeho proškolení, harmonogram projektu...

Úvodní etapa: konkretizace požadavků managementu, podpora managementu, awareness školení managementu...

Integrujeme k stávajícímu systému další požadovaný systém. S ohledem na jednotnou strukturu systémových norem je toto řešení snadné a přináší řadu výhod. Jmenujme úsporu zdrojů, vyloučení nadbytečných a duplicitních činností. Snížení zátěže kladené na zaměstnance. Toto řešení je vítáno jak klienty, tak i auditory  (lze auditovat integrovaný systém a není potřeba auditovat jednotlivé systémy zvlášť)

Expertní znalosti a zkušenosti nabízíme v níže uvedených oblastech:

KVALITA (QMS)

COMPLIANCE (CMS)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST INFORMACÍ (ISMS)

KONTINUITA PODNIKÁNÍ (BCM)

ANTI-BRIBERY (ABMS)

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EMS)

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST (CSR)

Scénář spolupráce v rámci PDCA

PLAN - fáze plánování a příprav

  • Zanalyzujeme výchozí stav a připravíme GAP analýzu.

  • Seznámíme Vaše zaměstnance s účelem a smyslem implementace. 

DO - realizační a implementační fáze

  • Poradenská činnost spojená s implementací požadavků normy.

CHECK - fáze prověření systému externí nezávislou stranou

  • Provedeme Vaši organizaci certifikačním auditem. 

 

ACT - fáze neustálého rozvíjení již zavedeného systému

  • Poradíme s rozvíjením systému a jeho adaptací na nově vzniklé potřeby.

  • Pomůžeme s realizací interních auditů a přezkoumání vedením. 

  • Připravíme a zajistíme realizaci dohledových a recertifikačních auditů.  

Sledujte aktuální informace na našem Blogu a přihlaste se k jeho odběru

Mějte k dispozici nejnovější informace!