Management souladu / compliance

Hlavní užitek 

Compliance Management System neboli zkráceně CMS je komplexní program dodržování předpisů (legislativních, interních, ISO).

 

CMS je systém skládající se z písemných dokumentů, funkcí, procesů, kontrol a nástrojů, které pomáhají organizaci dodržovat právní požadavky a minimalizovat poškození spotřebitelů v důsledku porušení zákona.

Další přínosy 

  • Soulad s právními, interními nebo ISO předpisy

  • Snížení finančních ztrát

  • Snížení doby potřebné k vyšetření události

  • Nastavení pravidel / procesů 

  • Zvýšení důvěryhodnosti a kreditu společnosti

  • Získání zakázky v případě, že je systém podmínkou ze strany zadavatele

  • Konkurenční výhoda 

ISO 37301 ​nabízí pokyny pro vytvoření, vývoj, implementaci, hodnocení, udržování a zlepšování efektivního systému řízení  compliance. Poskytuje rámec a stanovuje požadavky pro systém dodržování interních i externích předpisů spolu s návodem k implementaci. Nyní je ve druhém návrhu.

 

Dle této normy lze organizaci certifikovat.

Za účelem zajištění souladu dat, se kterými Vaše organizace nakládá, s GDPR můžete využít standard ISO 27701.

 

Získáte:

 

  • Soulad s GDPR

  • Zajištění práva na soukromí jednotlivců

  • Nárůst důvěry v organizaci

Sjednejte si telefonát nebo schůzku!

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.