top of page

Management souladu / compliance

Přínosy

18.png
1.png
16.png

Compliance Management System neboli zkráceně CMS je komplexní program dodržování předpisů (legislativních, interních, ISO).

 

CMS je systém skládající se z písemných dokumentů, funkcí, procesů, kontrol a nástrojů, které pomáhají organizaci dodržovat právní požadavky a minimalizovat poškození spotřebitelů v důsledku porušení zákona.

  • Soulad s právními, interními nebo ISO předpisy

  • Snížení finančních ztrát

  • Snížení doby potřebné k vyšetření události

  • Nastavení pravidel / procesů 

  • Zvýšení důvěryhodnosti a kreditu společnosti

  • Získání zakázky v případě, že je systém podmínkou ze strany zadavatele

  • Konkurenční výhoda 

ISO 37301 ​nabízí pokyny pro vytvoření, vývoj, implementaci, hodnocení, udržování a zlepšování efektivního systému řízení  compliance. Poskytuje rámec a stanovuje požadavky pro systém dodržování interních i externích předpisů spolu s návodem k implementaci. 

 

Dle této normy lze organizaci certifikovat.

Za účelem zajištění souladu dat, se kterými Vaše organizace nakládá, s GDPR můžete využít standard ISO 27701.

 

Získáte:

 

  • Soulad s GDPR

  • Zajištění práva na soukromí jednotlivců

  • Nárůst důvěry v organizaci

Sjednejte si telefonát nebo schůzku!

Co mají společného ESG a ISO 37301?

Obě oblasti se zabývají zodpovědností organizací za dodržování právních a etických norem v rámci své činnosti. ESG (environmentální, sociální a správní faktory) je soubor kritérií, které hodnotí, jak organizace přispívá k udržitelnému rozvoji a jak řeší dopady svého podnikání na společnost a životní prostředí. 

 

Kde mohu ISO 37001 vykázat v ESG reportingu?

 

Pokud chcete vykázat ISO 37301 v rámci vaší ESG strategie, měli byste se zaměřit na ty aspekty ESG, které jsou pro vaši organizaci nejdůležitější a které mají největší dopad na vaše zúčastněné strany. Například můžete vykázat, jak jste identifikovali a hodnotili rizika nesouladu s právními předpisy v oblastech jako je ochrana životního prostředí, lidská práva, boj proti korupci, ochrana osobních údajů atd. Můžete také vykázat, jak jste nastavili cíle a plány pro dosažení souladu s právními předpisy v těchto oblastech, jak jste implementovali vhodné kontroly a opatření pro prevenci a detekci nesouladu s právními předpisy, jak jste monitorovali a měřili výkonnost vašeho systému řízení souladu s právními předpisy a jak jste prováděli revize a zlepšování vašeho systému řízení souladu s právními předpisy. Můžete také vykázat, jak jste komunikovali o vašem systému řízení souladu s právními předpisy s vašimi zúčastněnými stranami a jak jste řešili stížnosti a neshody související s vaším systémem řízení souladu s právními předpisy.

bottom of page