Colleagues at Work

Management souladu / compliance

Hlavní užitek ze zavedeného systému

Compliance Management System neboli zkráceně CMS je komplexní program dodržování předpisů (legislativních, interních, ISO).

 

CMS je systém skládající se z písemných dokumentů, funkcí, procesů, kontrol a nástrojů, které pomáhají organizaci dodržovat právní požadavky a minimalizovat poškození spotřebitelů v důsledku porušení zákona.

Další přínosy 

 • Soulad s právními, interními nebo ISO předpisy

 • Snížení finančních ztrát

 • Snížení doby potřebné k vyšetření události

 • Nastavení pravidel / procesů 

 • Zvýšení důvěryhodnosti a kreditu společnosti

 • Získání zakázky v případě, že je systém podmínkou ze strany zadavatele

 • Konkurenční výhoda 

ISO 37301 ​nabízí pokyny pro vytvoření, vývoj, implementaci, hodnocení, udržování a zlepšování efektivního systému řízení  compliance. Poskytuje rámec a stanovuje požadavky pro systém dodržování interních i externích předpisů spolu s návodem k implementaci. Nyní je ve druhém návrhu.

 

Dle této normy lze organizaci certifikovat.

Za účelem zajištění souladu dat, se kterými Vaše organizace nakládá, s GDPR můžete využít standard ISO 27701.

 

Získáte:

 

 • Soulad s GDPR

 • Zajištění práva na soukromí jednotlivců

 • Nárůst důvěry v organizaci

ISO 19 600:2018
Compliance management systems — Guidelines
ISO/DIS 37301:2021
Compliance management systems -- requirements with guidance for use​
ISO/DIS 37002:2021
Whistleblowing management systems – Guidelines, návod k implementaci opatření v oblasti Whistleblowing.
ISO 19011:2018
Návod pro auditování systémů managementu určený jejich uživatelům a auditorům
Show More

Kontakt

E: info@s-cope.cz

T: +420 603 171 017

Přejete si funkční systém managementu?

Chcete pomoci s audity?

Potřebujete určité školení?

Sledujte náš informační servis 

 • LinkedIn
 • YouTube
 • Facebook
 • Twitter

© 2020 S-cope, IMPRESSU