top of page

Management souladu / compliance

Přínosy

18.png
8.png
12.png
16.png
Šťastné číslo

Compliance Management System neboli zkráceně CMS je komplexní program dodržování předpisů (legislativních, interních, ISO).

 

CMS je systém skládající se z písemných dokumentů, funkcí, procesů, kontrol a nástrojů, které pomáhají organizaci dodržovat právní požadavky a minimalizovat poškození spotřebitelů v důsledku porušení zákona.

ISO 37301 ​nabízí pokyny pro vytvoření, vývoj, implementaci, hodnocení, udržování a zlepšování efektivního systému řízení  compliance. Poskytuje rámec a stanovuje požadavky pro systém dodržování interních i externích předpisů spolu s návodem k implementaci. 

 • Soulad s právními, interními nebo ISO předpisy

 • Snížení finančních ztrát

 • Snížení doby potřebné k vyšetření události

 • Nastavení pravidel / procesů 

 • Zvýšení důvěryhodnosti a kreditu společnosti

 • Získání zakázky v případě, že je systém podmínkou ze strany zadavatele

 • Konkurenční výhoda 

Za účelem zajištění souladu dat, se kterými Vaše organizace nakládá, s GDPR můžete využít standard ISO 27701.

 

Získáte:

 

 • Soulad s GDPR

 • Zajištění práva na soukromí jednotlivců

 • Nárůst důvěry v organizaci

Sjednejte si telefonát nebo schůzku!

ISO 37301 v PDCA CZ.png

ISO 37301 a ESG v souvislostech

ISO 37301 je mezinárodní norma, která se týká všech aspektů ESG a je využitelná k zajištění compliance (souladu) nejenom s legislativou, která se na organizaci vztahuje, ale také s jejími interními předpisy, a dalšími požadavky, které jsou pro ni závazné. Norma podporuje transparentnost a důvěru v organizaci a její schopnost tyto předpisy dodržovat.

V rámci vaší ESG strategie se zaměřte na ty aspekty ESG, které jsou pro vaši organizaci nejdůležitější a které mají největší dopad na zainteresované strany. Můžete vykázat například jak jste:

 • identifikovali a hodnotili rizika nesouladu s právními předpisy v oblastech jako je ochrana životního prostředí, lidská práva, boj proti korupci, ochrana osobních údajů atd.

 • nastavili cíle a plány pro dosažení souladu s právními předpisy v těchto oblastech,

 • implementovali vhodné kontroly a opatření pro prevenci a detekci nesouladu s právními předpisy,

 • monitorovali a měřili výkonnost vašeho systému řízení souladu s právními předpisy a

 • prováděli revize a zlepšování vašeho systému řízení souladu s právními předpisy.

 • komunikovali o vašem systému řízení souladu s právními předpisy s vašimi zúčastněnými stranami a

 • řešili stížnosti a neshody související s vaším systémem řízení souladu s právními předpisy.

bottom of page