top of page

ESG s využitím best practice ISO

ISO a ESG spolu úzce souvisí. Řízení rizik, formulace strategií, cílů a plánů na jejich dosažení apod. je samotnou podmínkou, na kterou se odkazují Všeobecné ESRS standardy (zejm. ESRS 2). Využijte tedy našich hlubokých znalostí a let praxe se systémy ISO a nechte si poradit jak správně uchopit ESG a související požadavky tak, abyste byli schopni správně sestavit report. 

FAQ

01

Proč ESG?

Protože investoři u společností obchodovaných na burze potřebují komplexní a srovnatelná data. Banky a další instituce, ale i investoři, chtějí zvýhodňovat organizace, které se chovají odpovědně a přispívají k plnění cílů EU v oblasti klimatu či inkluze. A hlavně - EU se zavázala k plnění závazků v oblasti životního prostředí a lidských práv a k tomu potřebuje součinnost nejenom členských států, ale i organizací. Od ESG si slibuje i zvýšení povědomí v organizacích a zlepšení sociálního dialogu v těchto oblastech.

02

Bude se nás ESG týkat?

Mezi povinné subjekty patří velké společnosti obchodované na burze CP (nad 500 zaměstnanců) a nově od roku 2024 se bude působnost postupně rozšiřovat i na společnosti nad 250 zaměstnanců s obratem nad 1 mld Kč nebo aktivy nad 500 mil Kč, ale i MSP obchodované na burze CP (mimo mikropodniků). Ale z obliga nejsou ani společnosti v rámci jejich dodavatelských řetězců, které jim budou muset reportovat v rozsahu požadavků zjednodušených standardů pro MSP (ve vývoji).

03

Kde najdeme informace?

Základem je směrnice CSRD (EU 2022/2464 Corporate Sustainability Reporting Directive) a prováděcí standardy pro výkaznictví o udržitelnosti ESRS (European Sustainability Reporting Standard). Podívejte se také na přehled akceptovatelných udržitelných činností v Taxonomii (EU 2020/852 , Taxonomy Regulation) , abyste se vyhnuli komplikacím. Sledujte relevantní zdroje, jako třeba náš blog a živá vysílání -)

04

Pomůže mi, že máme ISO?

Organizace, které již nějaká ISA mají, jsou ve výhodě. Mají nastaven efektivní systém řízení dané oblasti založený na řízení rizik a procesů a řadu požadavků již plní. ISO je efektivním nástrojem pro udržitelné řízení a řízení udržitelnosti. Navíc má mezinárodní platnost a je osvědčeno mnoha lety, kdy ho využívají miliony organizací. 

05

Jak mi pomohou experti z S-cope?

Naše praxe v systémech řízení dle ISO nám dává hlubší pohled do problematiky jednotlivých faktorů udržitelnosti ESG.  Řadu let se zabýváme oblastmi jako jsou ochrana životního prostředí (ISO 14001, 50001...), korupce (ISO 37001), BOZP (ISO 45001), kvalita a procesní řízení ( ISO 9001, IATF 16949, ISO 13485...) apod. Proto je umíme uchopit a provést vás požadavky ESG, které jsou pro nás jako přeskládané puzzle.

Jak jste na tom s ESG? Odpoví vám náš unikátní
ISO-ESG reporting matrix.

IMG_5723.JPG
Velice mě zaujala myšlenka propojení ISO a ESG. Navštívili jsme řadu přednášek, ale o této souvislosti jsem slyšela poprvé od vás.

Eva Kršková, Arcona Capital a.s.

1685451474501.jpg

ISO-ESG souvislosti

Prohlédněte si společné prvky i rozdíly ISO a ESG na několika slidech. 

bottom of page