top of page

ESG s využitím best practice ISO

ISO-ESG Trinity Model ©

ZmWIs7F6xu.png

Plnění požadavků ISO je průkaznou součástí ESG strategie organizace.

ISO systémy podporují splnění ESG kritérií a lze je využít v rámci povinného ESG reportingu.

Pomocí ISO-ESG Reporting Matrix odhalíme Vaši připravenost na ESG reporting a navedeme vás.

S

G

E

ISO

ESRS E1-5

ESRS S1-4

ESRS G1

ESRS 1-2

Model ISO-ESG TRINITY © Veronika Soukupová 2022-24. Bez písemného souhlasu autorky není možná reprodukce. 

ISO a ESG spolu úzce souvisí. Řízení rizik, formulace strategií, cílů a plánů na jejich dosažení apod. je samotnou podmínkou, na kterou se odkazují Všeobecné ESRS standardy. Využijte  našich znalostí a let praxe se systémy ISO. Poradíme, jak správně uchopit ESG a související požadavky.

Uvažujte o ESG jako o příležitosti!

FAQ

01

Proč ESG?

Investoři u společností obchodovaných na burze potřebují komplexní a srovnatelná data. Banky a další instituce, ale i investoři, chtějí zvýhodňovat organizace, které se chovají odpovědně a přispívají k plnění cílů EU v oblasti klimatu či inkluze. A hlavně - EU se zavázala k plnění závazků v oblasti životního prostředí a lidských práv a k tomu potřebuje součinnost nejenom členských států, ale i  samotných organizací. Od ESG si slibuje i zvýšení povědomí v organizacích a zlepšení sociálního dialogu v těchto oblastech.

02

Bude se nás ESG týkat?

Mezi povinné subjekty patří velké společnosti obchodované na burze cenných papírů nebo subjekty veřejného zájmu. Povinnost reportingu udržitelných aktivit bude postupně od roku 2025 dopadat i na společnosti (a skupiny společností) splňující 2 ze 3 podmínek: velikost nad 250 zaměstnanců, obrat nad 40 mil Eur (50 schváleno na EU úrovni), aktiva nad 20 mil Eur (25 schváleno na EU úrovni), ale i na malé a střední podniky (MPS) s výjimkou mikropodniků obchodované na burze CP. Ale také na společnosti v rámci jejich dodavatelských řetězců, které jim budou muset reportovat v rozsahu požadavků zjednodušených standardů pro MSP (ve vývoji).

03

Kde najdeme informace?

Základem je směrnice CSRD (EU 2022/2464 Corporate Sustainability Reporting Directive) a prováděcí standardy pro výkaznictví o udržitelnosti ESRS (European Sustainability Reporting Standard). Podívejte se také na přehled akceptovatelných udržitelných činností v Taxonomii (EU 2020/852 , Taxonomy Regulation) , abyste se vyhnuli komplikacím. Sledujte také národní legislativu zejména Zákon o účetnictví (aktuálně úpravy s účinností od 1/1/2024).

04

Pomůže mi, že máme ISO?

Organizace, které již nějaká ISA mají, jsou ve výhodě. Mají nastaven efektivní systém řízení dané oblasti založený na řízení rizik a procesů a řadu požadavků již plní. ISO je efektivním nástrojem pro udržitelné řízení a řízení udržitelnosti. Navíc má mezinárodní platnost a je osvědčeno mnoha lety, kdy ho využívají miliony organizací. 

05

Jak mi pomohou experti z S-cope?

Naše praxe v systémech řízení dle ISO nám dává hlubší pohled do problematiky jednotlivých faktorů udržitelnosti ESG.  Řadu let se zabýváme oblastmi jako jsou ochrana životního prostředí (ISO 14001, 50001...), korupce (ISO 37001), BOZP (ISO 45001), kvalita a procesní řízení ( ISO 9001, IATF 16949, ISO 13485...) apod. Proto je umíme uchopit a provést vás požadavky ESG, ale i Vás připravit na reporting.

Jak efektivně řídit spotřebu energií v kontextu ISO 50001 i ESG? Více se Zdeňkem Matějovským z GeoCore.

O měření uhlíkové stopy ve scopu 1, 2 i 3 s prof. Kočím z VŠCHT. 

Provedeme vás požadavky ESG. 


Máme zkušenosti nejenom s tématy ESG, ale i vaším sektorem průmyslu. 


Pomůžeme vám s analýzou materiality, hodnotového řetězce i reportingem ESG.

Audit ESG

S Peterem Škyrtou, KPMG

Jak jsou organizace připraveny a jak bude probíhat?

Jedno velké poděkování! Kniha je perfektní a je tam spousta užitečných informací a rad použitelných v praxi i pro úplně začínající. Srovnání, objasnění odlišností. Co se mi moc líbí je znázornění v kruzích. Jsou tam souvislosti, které lidem nedochází. Je to srozumitelné a čtivé.

Lukáš Kalvoda, Business Innovation Manager, Moravskoslezské inovační centrum

IMG_0110.jpeg

ISO-ESG souvislostech

Prohlédněte si společné prvky i rozdíly ISO a ESG na několika slidech. 

Nebo si přečtěte více v útlé a přehledné knížce.

bottom of page