Čaj o páté na YouTube

Rozhovory, online i osobní setkání z kavárny My life is good. Nástroje, metody a techniky využívané v oblasti systémů managementu kvality, anti-bribery, medical devices aj. Přijďte mezi nás! Osobně, online přes ZOOM nebo si video přehrajte ze záznamu. Pro termíny nadcházejících setkání a další informace sledujte Aktuality na webu www.s-cope.cz.