top of page

Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Přínosy

18.png
3.png
8.png


Systém BOZP umožňuje organizacím zajišťovat bezpečná a zdravá pracoviště, zabránit pracovním úrazům a poškození zdraví a také aktivně zlepšovat výkonnost v oblasti BOZP.

  • Snížení počtu úrazů a nemocí z povolání

  • Zvýšení produktivity

  • Zlepšení pracovní morálky

  • Snížení pravděpodobnosti placení právních nákladů a odškodnění

  • Zlepšení pojistného rizika

  • Průkazná deklarace plnění právních požadavků

  • Deklarace péče o a směrem k zaměstnancům

Rádi bychom Vás informovali o novém standardu ISO 45003 Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Psychologické zdraví a bezpečnost na pracovišti - Pokyny. 

Standard doplňuje ISO 45001 a zabývá se oblastmi, které mohou mít dopad na psychické zdraví pracovníků, včetně neefektivní komunikace, nadměrného tlaku ze strany organizace atd.

Sjednejte si telefonát nebo schůzku!

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

bottom of page