Train Station

Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Hlavní užitek  

Další přínosy 


Systém BOZP umožňuje organizacím zajišťovat bezpečná a zdravá pracoviště, zabránit pracovním úrazům a poškození zdraví a také aktivně zlepšovat výkonnost v oblasti BOZP.

  • Snížení počtu úrazů a nemocí z povolání

  • Zvýšení produktivity

  • Zlepšení pracovní morálky

  • Snížení pravděpodobnosti placení právních nákladů a odškodnění

  • Zlepšení pojistného rizika

  • Průkazná deklarace plnění právních požadavků

  • Deklarace péče o a směrem k zaměstnancům

PicsArt_12-09-01.30.59.jpg

Rádi bychom Vás informovali o novém standardu ISO 45003 Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Psychologické zdraví a bezpečnost na pracovišti - Pokyny. 

Standard doplňuje ISO 45001 a zabývá se oblastmi, které mohou mít dopad na psychické zdraví pracovníků, včetně neefektivní komunikace, nadměrného tlaku ze strany organizace atd.

UPOZORNĚNÍ: ČSN ISO 45001 nahrazuje ČSN OHSAS 18001 z března 2008 a ČSN OHSAS 18002 z července 2009. 

Zveřejnění nové normy ISO 45001:2018 proběhlo dne 12.3.2018 a tímto datem bylo ustanoveno tříleté přechodné období tzn. do 12.3.2021 pro její zavedení ve firmách. Platnost certifikátů vydaných podle norem ČSN OHSAS 18001:2008 / BS OHSAS 18001:2007 je stanovena paralelně. Vzhledem k situaci s výskytem COVID-19 je možnost přechod na novou verzi normy odsunout o 6 měsíců tedy do 30.9.2021.

Sjednejte si telefonát nebo schůzku!