Train Station

Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Hlavní užitek ze zavedeného systému 

Další přínosy 


Systém BOZP umožňuje organizacím zajišťovat bezpečná a zdravá pracoviště, zabránit pracovním úrazům a poškození zdraví a také aktivně zlepšovat výkonnost v oblasti BOZP.

 • Snížení počtu úrazů a nemocí z povolání

 • Zvýšení produktivity

 • Zlepšení pracovní morálky

 • Snížení pravděpodobnosti placení právních nákladů a odškodnění

 • Zlepšení pojistného rizika

 • Průkazná deklarace plnění právních požadavků

 • Deklarace péče o a směrem k zaměstnancům

UPOZORNĚNÍ: ČSN ISO 45001 nahrazuje ČSN OHSAS 18001 z března 2008 a ČSN OHSAS 18002 z července 2009. 

Zveřejnění nové normy ISO 45001:2018 proběhlo dne 12.3.2018 a tímto datem bylo ustanoveno tříleté přechodné období tzn. do 12.3.2021 pro její zavedení ve firmách. Platnost certifikátů vydaných podle norem ČSN OHSAS 18001:2008 / BS OHSAS 18001:2007 je stanovena paralelně. Vzhledem k situaci s výskytem COVID-19 je možnost přechod na novou verzi normy odsunout o 6 měsíců tedy do 30.9.2021.

Rádi bychom Vás informovali o přípravě nového standardu ISO 45003 Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Psychologické zdraví a bezpečnost na pracovišti - Pokyny. Očekává se, že bude zveřejněn v průběhu roku 2021.

Standard doplní ISO 45001 a bude se zabývat oblastmi, které mohou mít dopad na psychické zdraví pracovníků, včetně neefektivní komunikace, nadměrného tlaku ze strany organizace atd.

ISO 45001:2018
Systémy BOZP – Požadavky s návodem k použití
ISO 19011:2018
Návod pro auditování systémů managementu určený uživatelům a auditorům
ISO/DIS 45003:2021
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Psychologické zdraví a bezpečnost při práci: řízení psychosociálních rizik - Pokyny
Show More

Kontakt

E: info@s-cope.cz

T: +420 603 171 017

Přejete si funkční systém managementu?

Chcete pomoci s audity?

Potřebujete určité školení?

Sledujte náš informační servis 

 • LinkedIn
 • YouTube
 • Facebook
 • Twitter

© 2020 S-cope, IMPRESSU