top of page

Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Přínosy

18.png
3.png
8.png


Systém BOZP umožňuje organizacím zajišťovat bezpečná a zdravá pracoviště, zabránit pracovním úrazům a poškození zdraví a také aktivně zlepšovat výkonnost v oblasti BOZP.

  • Snížení počtu úrazů a nemocí z povolání

  • Zvýšení produktivity

  • Zlepšení pracovní morálky

  • Snížení pravděpodobnosti placení právních nákladů a odškodnění

  • Zlepšení pojistného rizika

  • Průkazná deklarace plnění právních požadavků

  • Deklarace péče o a směrem k zaměstnancům

Sjednejte si telefonát nebo schůzku!

Kde v ESG reportingu vykázat ISO 45001?

ISO 45001 lze vykázat jako součást sociální a správní (ESG) odpovědnosti organizace.  Přispívá k ESG tím, že:

 

  • Podporuje kulturu bezpečnosti a zdraví v organizaci a zapojuje všechny zainteresované strany do procesu řízení BOZP.

  • Zlepšuje dodržování právních a jiných požadavků týkajících se BOZP a snižuje náklady spojené s pokutami, náhradami škody a soudními spory.

  • Zvyšuje konkurenceschopnost a reputaci organizace na trhu a posiluje důvěru zákazníků, investorů a dalších zainteresovaných stran.

bottom of page