Management kvality 

Hlavní užitek ze zavedeného systému 

Další přínosy 

Systém řízení kvality pomáhá organizacím všech velikostí a ze všech sektorů dosahovat excelentních výkonů při efektivním řízení organizace a  při zapojení všech zainteresovaných stran. Jeho implementací vysíláte svým zákazníkům, dodavatelskému řetězci a komunitě signál, že minimalizujete rizika, snižujete plýtvání a že vám záleží na plnění jejich očekávání a snažíte se poskytovat své produkty a služby v maximální kvalitě.

 

Zvyšování důvěry zákazníků je rozhodující pro vaši ziskovost a tržní výhodu. 

  • Zvýšení produktivity

  • Snížení nákladů (efektivnější řízení procesů, nakládání se zdroji, minimalizace zmetkovosti...)

  • Detailní analýza rizik a souvisejících opatření

  • Zlepšení pověsti/image organizace vně i uvnitř organizace

  • Reálné zvýšení konkurenceschopnosti

  • Uvědomění si své vize a vazeb mezi vším co organizace dělá, stanovení jasných cílů a jejich promítnutí až do posledního úkolu patřícímu konkrétnímu pracovníkovi - žádné nadbytečné a duplicitní kroky

Oborové nuance

Existují oborové standardy, upravující požadavky pro konkrétní oblast průmyslu:

 

Automobilový průmysl: IATF 16949 definuje a rozšiřuje požadavky na systém kvality podle ISO 9001 o specifické zákaznické požadavky pro oblast výroby dílů pro automobilový průmysl. Sjednocuje celosvětové požadavky na systémy managementu kvality v tomto odvětví.

Oblast zdravotnických prostředků: ISO 13485 obsahuje zvláštní požadavky na výrobu, instalaci a servis zdravotnických prostředků.

Veřejný sektor: Model CAF je určen organizacím veřejného sektoru, které chtějí zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb.

Připravili jsme pro Vás prezentaci k ISO 9001 (awareness, úvod do problematiky pro zaměstnance) - naleznete ji ZDE volně ke stažení.

TIP: Je dobré hned v úvodu implementačního procesu uspořádat pro zaměstnance awareness setkání, kde podobnou prezentaci, kterou na S-cope získáte, můžete využít buď sami nebo si na vstupní školení resp. spíše "získání zaměstnanců pro věc" můžete najmout S-cope.

Obvykle jsou tyto informace typu "proč, k čemu to máme dělat a kdo si to vymyslel" lépe přijímány od externisty.

ISO 9001:2015
Systémy managementu kvality – Požadavky
IATF 16949:2016
ISO 13485:2016
Systém managementu kvality pro zdravotnické prostředky
Model CAF 2020
Společný hodnoticí rámec
ISO 19011:2018
Návod pro auditování systémů managementu určený jejich uživatelům a auditorům
Show More

Kontakt

Přejete si funkční systém managementu?

Chcete pomoci s audity?

Potřebujete určité školení?

Sledujte náš informační servis 

  • LinkedIn
  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter

© 2020 S-cope, IMPRESSU