top of page

Management kvality

Přínosy

18.png
8.png
9.png
12.png

Systém řízení kvality pomáhá organizacím všech velikostí a ze všech sektorů dosahovat excelentních výkonů při efektivním řízení organizace a  při zapojení všech zainteresovaných stran. Jeho implementací vysíláte svým zákazníkům, dodavatelskému řetězci a komunitě signál, že minimalizujete rizika, snižujete plýtvání a že vám záleží na plnění jejich očekávání a snažíte se poskytovat své produkty a služby v maximální kvalitě.

 

Zvyšování důvěry zákazníků je rozhodující pro vaši ziskovost a tržní výhodu.

 

Ale i:

 • Zvýšení produktivity

 • Snížení nákladů (efektivnější řízení procesů, nakládání se zdroji, minimalizace zmetkovosti...)

 • Efektivní práce s riziky a příležitostmi

 • Zlepšení pověsti/image organizace

 • Reálné zvýšení konkurenceschopnosti

 • Uvědomění si své vize a vazeb mezi vším co organizace dělá, stanovení jasných cílů a jejich promítnutí až do posledního úkolu patřícímu konkrétnímu pracovníkovi

 • Systematická práce s dokumentací

 • Zvýšení angažovanosti a motivace zaměstnanců

Automobilový průmysl

Chcete dodávat do automotive? Bez IATF 16949 se neobejdete. Standard se týká systému řízení kvality v celém dodavatelském řetězci. Umíme pomoci s jeho zavedením i školením!

Zdravotnické prostředky

Nabízíme detailní znalosti a zkušenosti s ISO 13485 a náš nástroj MDR / ISO Linkage Matrix sjednocující požadavky Evropské regulativy pro zdravotnické prostředky 2017/745 (MDR) a ISO.

Potravinářský průmysl

Norma ISO 22000 či IFS poskytuje jistotu v rámci celosvětového potravinového řetězce a pomáhá výrobkům překračovat hranice a přinášet lidem potraviny, kterým mohou důvěřovat.

Letecký průmysl

Máme expertní znalosti EN 9100. Pomůžeme Vám zavést požadavky standardu do praxe nebo prověřit stávající systém. Rádi Vám budeme asistovat i při náročných zákaznických auditech.

Veřejný sektor

Pokud jste z veřejného sektoru, využijte Model CAF, který vychází k nástroje EFQM a respektuje Vaše specifické prostředí a podmínky. Modelem se zabýváme od r. 2004.

Kvalita v IT

Norma ISO 20000-1 je prodlouženou rukou ISO 9001. Je určena specifickým potřebách v oblasti IT. Nabízíme služby experta na kybernetickou bezpečnost, který pomůže s implementací v souladu s best practice uvedenou v ITIL 4.

Připravili jsme pro Vás prezentaci k ISO 9001 (awareness, úvod do problematiky pro zaměstnance) - naleznete ji ZDE volně ke stažení.

TIP: Je dobré hned v úvodu implementačního procesu uspořádat pro zaměstnance awareness setkání, kde podobnou prezentaci, kterou na S-cope získáte, můžete využít buď sami nebo si na vstupní školení resp. spíše "získání zaměstnanců pro věc" můžete najmout S-cope.

Obvykle jsou tyto informace typu "proč, k čemu to máme dělat a kdo si to vymyslel" lépe přijímány od externisty.

Pokud uvažujete o zavedení systému řízení kvality svépomocí, pak využijte materiály, které jsme Vám k tomuto účelu připravili ZDE.

Sjednejte si telefonát nebo schůzku!

ISO 9001 a ESG v souvislostech

Oba koncepty se zaměřují na zvyšování hodnoty pro zainteresované strany a snižování rizik spojených s podnikáním. ESG a ISO 9001 se doplňují a podporují navzájem. Například dodržování ESG může pomoci organizaci splnit některé požadavky ISO 9001, jako je dodržování právních předpisů nebo zapojení zaměstnanců. Naopak implementace ISO 9001 může pomoci organizaci zlepšit svou ESG výkonnost tím, že poskytne rámec pro stanovení cílů, monitorování procesů a neustálé zlepšování.

ISO 9001 souvisí se všemi oblastmi ESG. V social je např. spojitost s bezpečností výrobků směrem k zákazníkům, v Environmental se zamezením plýtvání a v rámci Governance se týká způsobu, jakým je organizace řízena, včetně její transparentnosti, odpovědnosti, etiky a dodržování právních a regulačních požadavků. ISO 9001 pomáhá organizacím zlepšit své postupy tím, že vyžaduje:

 

 • stanovení jasných cílů kvality a politiky a jejich komunikaci všem zainteresovaným stranám

 • zavedení dokumentovaných postupů pro řízení rizik, předcházení chybám a řešení problémů

 • realizování interního auditu systému řízení kvality a jeho neustálého zlepšování

 • zapojení vedení a zaměstnanců do procesu řízení kvality a podporu jejich kompetencí a motivace

bottom of page