Management kvality

Přínosy

Systém řízení kvality pomáhá organizacím všech velikostí a ze všech sektorů dosahovat excelentních výkonů při efektivním řízení organizace a  při zapojení všech zainteresovaných stran. Jeho implementací vysíláte svým zákazníkům, dodavatelskému řetězci a komunitě signál, že minimalizujete rizika, snižujete plýtvání a že vám záleží na plnění jejich očekávání a snažíte se poskytovat své produkty a služby v maximální kvalitě.

 

Zvyšování důvěry zákazníků je rozhodující pro vaši ziskovost a tržní výhodu.

 

Ale i:

  • Zvýšení produktivity

  • Snížení nákladů (efektivnější řízení procesů, nakládání se zdroji, minimalizace zmetkovosti...)

  • Detailní analýza rizik a souvisejících opatření

  • Zlepšení pověsti/image organizace vně i uvnitř organizace

  • Reálné zvýšení konkurenceschopnosti

  • Uvědomění si své vize a vazeb mezi vším co organizace dělá, stanovení jasných cílů a jejich promítnutí až do posledního úkolu patřícímu konkrétnímu pracovníkovi - žádné nadbytečné a duplicitní kroky

Připravili jsme pro Vás prezentaci k ISO 9001 (awareness, úvod do problematiky pro zaměstnance) - naleznete ji ZDE volně ke stažení.

TIP: Je dobré hned v úvodu implementačního procesu uspořádat pro zaměstnance awareness setkání, kde podobnou prezentaci, kterou na S-cope získáte, můžete využít buď sami nebo si na vstupní školení resp. spíše "získání zaměstnanců pro věc" můžete najmout S-cope.

Obvykle jsou tyto informace typu "proč, k čemu to máme dělat a kdo si to vymyslel" lépe přijímány od externisty.

Pokud uvažujete o zavedení systému řízení kvality svépomocí, pak využijte materiály, které jsme Vám k tomuto účelu připravili ZDE.

Automobilový průmysl

Chcete dodávat do automotive? Bez IATF 16949 se neobejdete. Standard se týká systému řízení kvality v celém dodavatelském řetězci. Umíme pomoci s jeho zavedením i školením!

Zdravotnické prostředky

Nabízíme detailní znalosti a zkušenosti s ISO 13485 a náš nástroj MDR / ISO Linkage Matrix sjednocující požadavky Evropské regulativy pro zdravotnické prostředky 2017/745 (MDR) a ISO.

Potravinářský průmysl

Norma ISO 22000 poskytuje jistotu v rámci celosvětového potravinového řetězce a pomáhá výrobkům překračovat hranice a přinášet lidem potraviny, kterým mohou důvěřovat.

Letecký průmysl

Máme expertní znalosti EN 9100. Pomůžeme Vám zavést požadavky standardu do výrobní praxe nebo prověřit stávající systém. Rádi Vám budeme asistovat i při náročných zákaznických auditech.

Veřejný sektor

Pokud jste z veřejného sektoru, využijte Model CAF, který vychází k nástroje EFQM a respektuje Vaše specifické prostředí a podmínky. Modelem se zabýváme od r. 2004.

Sjednejte si telefonát nebo schůzku!

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.