Management kvality 

Hlavní užitek  

Další přínosy 

Systém řízení kvality pomáhá organizacím všech velikostí a ze všech sektorů dosahovat excelentních výkonů při efektivním řízení organizace a  při zapojení všech zainteresovaných stran. Jeho implementací vysíláte svým zákazníkům, dodavatelskému řetězci a komunitě signál, že minimalizujete rizika, snižujete plýtvání a že vám záleží na plnění jejich očekávání a snažíte se poskytovat své produkty a služby v maximální kvalitě.

 

Zvyšování důvěry zákazníků je rozhodující pro vaši ziskovost a tržní výhodu. 

  • Zvýšení produktivity

  • Snížení nákladů (efektivnější řízení procesů, nakládání se zdroji, minimalizace zmetkovosti...)

  • Detailní analýza rizik a souvisejících opatření

  • Zlepšení pověsti/image organizace vně i uvnitř organizace

  • Reálné zvýšení konkurenceschopnosti

  • Uvědomění si své vize a vazeb mezi vším co organizace dělá, stanovení jasných cílů a jejich promítnutí až do posledního úkolu patřícímu konkrétnímu pracovníkovi - žádné nadbytečné a duplicitní kroky

Oborové nuance

Existují oborové standardy, upravující požadavky pro konkrétní oblast průmyslu:

 

Automobilový průmysl

 

IATF 16949 definuje a rozšiřuje požadavky na systém kvality podle ISO 9001 o specifické zákaznické požadavky pro oblast výroby dílů pro automobilový průmysl. Sjednocuje celosvětové požadavky na systémy managementu kvality v tomto odvětví.

článek k tématu: Nové CSR General Motors s účinností právě dnes! (s-cope.cz)

Oblast zdravotnických prostředků

 

ISO 13485 obsahuje zvláštní požadavky na výrobu, instalaci a servis zdravotnických prostředků. Připravili jsme pro Vás MDR/ISO Linkage Matrix, která propojuje požadavky Direktivy a ISO 13485 a ISO 9001 a usnadňuje jejich pochopení a uchopení v praxi! 

Více informací

Veřejný sektor

 

Model CAF je určen organizacím veřejného sektoru, které chtějí zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb. Vychází z modelu Excelence EFQM a respektuje prostředí veřejného sektoru.

Připravili jsme pro Vás prezentaci k ISO 9001 (awareness, úvod do problematiky pro zaměstnance) - naleznete ji ZDE volně ke stažení.

TIP: Je dobré hned v úvodu implementačního procesu uspořádat pro zaměstnance awareness setkání, kde podobnou prezentaci, kterou na S-cope získáte, můžete využít buď sami nebo si na vstupní školení resp. spíše "získání zaměstnanců pro věc" můžete najmout S-cope.

Obvykle jsou tyto informace typu "proč, k čemu to máme dělat a kdo si to vymyslel" lépe přijímány od externisty.

Sjednejte si telefonát nebo schůzku!