Euros

Management protiúplatkářské oblasti 

Hlavní užitek ze zavedeného systému

Další přínosy 

Smyslem systému je stanovit za jakých okolností a jakým způsobem může dojít k úplatkářství v organizaci a jak mají v takovém případě zaměstnanci a obchodní partneři reagovat.

Demonstrujete tak okolí, že Vám tato oblast není lhostejná a že ji máte ošetřenu.

Stěžejní norma ISO 37001je určena na pomoc organizacím při provádění a udržování konkrétních opatření, která jim pomáhají při předcházení, odhalování a řešení úplatkářství v celé organizaci a jejích obchodních činnostech. Norma bude revidována v roce 2021.

 • Soulad s právními předpisy

 • Snížení rizika výskytu úplatkářství 

 • Snížení finančních ztrát

 • Snížení doby potřebné k vyšetření události

 • Nastavení pravidel / procesů tak, že každý ví, jak se má při setkání s korupcí chovat a jak jednat

 • Zvýšení důvěryhodnosti a kreditu společnosti

 • Získání zakázky v případě, že je systém podmínkou ze strany zadavatele

 • Možnost minimalizovat dopad až možnost vyvinění se z trestní odpovědnosti právnické osoby, pokud dojde v organizaci k úplatkářství

Aktuálně vznikající standard ISO 37002  poskytuje organizacím návod k implementaci opatření v oblasti Whistleblowing. Oblasti, které se věnuje legislativa i norma ISO 37001.

Standard ISO/DIS 37301 je věnován celé oblasti compliance.

Automotive společnosti prokáží zavedením standardu, že plní bod 5.1.1 IATF 16 949:2016 standardu, který po nich požaduje, aby měly minimálně politiku ABMS a aby tuto problematiku v rámci firmy řešily

ISO 37001:2016
Systémy managementu protikorupčního jednání - Požadavky​
ISO 37002:2021
Whistleblowing management systems – Guidelines, návod
ISO/DIS 37301:2021
Compliance management systems -- requirements with guidance for use
ISO 19011:2018
Návod pro auditování systémů managementu určený uživatelům a auditorům
Show More

Kontakt

Přejete si funkční systém managementu?

Chcete pomoci s audity?

Potřebujete určité školení?

Sledujte náš informační servis 

 • LinkedIn
 • YouTube
 • Facebook
 • Twitter

© 2020 S-cope, IMPRESSU