Security Surveillance

Management bezpečnosti informací

Hlavní užitek ze zavedeného systému 

Další přínosy 

Získáte systém, kterým zabezpečíte komplexní přístup k informační bezpečnosti v organizaci. Zahrnuje veškerá aktiva od dat, přes papírové dokumenty, informační a komunikační technologie až po znalosti. Zahrnuje též rozvoj kvalifikace zaměstnanců a technickou ochranu proti počítačovým podvodům.

 

Principy ochrany informací dle ISO 27001 jsou založeny na třech principech informační bezpečnosti:

 • Důvěrnosti - což znamená, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří mají povolený (autorizovaný) přístup

 • Celistvosti - což znamená, že existuje správnost a úplnost informací

 • Dostupnosti - což znamená, že oprávnění uživatelé mají přístup k informacím v okamžiku, kdy je potřebují

 • Ochrana aktiv

 • Pravidla bezpečnosti

 • Strategie kybernetické bezpečnosti

 • Správa IT

 • Řízení incidentů

 • Zmírňování hrozeb

 • Redukce prostojů

 • Ochrana před ztrátou

 • Zničení dat

 • Kontrolní seznam dodržování předpisů

 • Systém řízení

 • GDPR

ISO 27001
Systém managementu bezpečnosti informací – Požadavky
ISO 27009:2020
Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Specifická aplikace ISO / IEC 27001 pro konkrétní odvětví - Požadavky
ISO 27002:2013
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kodex praxe pro kontroly informační bezpečnosti
ISO 27701:2019
Systém managementu souladu dat s GDPR
ISO 27007:2020
Návod pro auditování systému managementu bezpečnosti informací
Show More

Kontakt

E: info@s-cope.cz

T: +420 603 171 017

Přejete si funkční systém managementu?

Chcete pomoci s audity?

Potřebujete určité školení?

Sledujte náš informační servis 

 • LinkedIn
 • YouTube
 • Facebook
 • Twitter

© 2020 S-cope, IMPRESSU