Management kontinuity podnikání 

Hlavní užitek 

Další přínosy 

Cílem je, aby firma byla zabezpečena proti širokému spektru potenciálních hrozeb a narušení včetně:

  • selhání technologie

  • náhlé ztrátě kritických zdrojů

  • přírodní katastrofě

  • teroristickému útoku

  • ...

  • firma si definuje postupy a prostředí, které jí umožní zajistit v případě narušení kontinuitu a obnovu klíčových procesů a činností organizace, na předem stanovenou minimální úroveň.

  • ochrana zájmů klíčových podílníků, akcionářů, ale i zaměstnanců a dalších zájmových skupin, dobré pověsti a značky společnosti.

  • ujištění klientů, dodavatelů, regulačních orgánů a dalších zainteresovaných stran, že je organizace připravena nejenom na narušení provozu, ale že je schopna se na nové podmínky adaptovat a fungovat nadále.

"Odolná organizace je taková, která se dokáže přizpůsobit změnám, je si vědoma toho, kde leží její zranitelnosti, a má zavedeny plány jak reagovat, pokud se něco pokazí," uvedl James Crask (spolutvůrce standardu).

NEWS z oblasti Systému managementu kontinuity podnikání ISO 22301: nový termín pro přechod systému na verzi 2019 je nyní 30. dubna 2023. (je prodloužen o 6 měsíců)

Bylo přihlédnuto k současné situaci kolem COVID-19 a k prodloužení lhůt u dalších přechodů a migrací.

CASE STUDY

ISO 22301

Sjednejte si telefonát nebo schůzku!

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.