top of page

Management energetické hospodárnosti

Přínosy

18.png
7.png
9.png
12.png
13.png

ISO 50001 je mezinárodní norma pro systémy řízení energetické hospodárnosti, která pomáhá organizacím snižovat spotřebu energie, náklady a emise skleníkových plynů. 

  • Zlepšení energetické výkonnosti

  • Úspora energií a snížení nákladů

  • Snížení environmentálního dopadu

  • Zvýšení konkurenceschopnosti

  • Zlepšení reputace organizace

  • Zvýšená motivace a zapojení zaměstnanců

  • Zlepšení pojistného rizika

  • Průkazná deklarace plnění právních požadavků

  • Deklarace péče o životní prostředí

Sjednejte si telefonát nebo schůzku!

ISO 50001 a ESG v souvislostech

ISO 50001 lze vykázat v rámci oblasti E nefinančního reportingu ESG jako průkazný důkaz o systematickém přístupu ke zlepšení energetické účinnosti, snižování emisí a zvyšování konkurenceschopnosti. 

Stejně jako ostatní normy se s ohledem na firemní kulturu a etiku dotýká i faktoru Governance.  

bottom of page