Time is TBD (podzim 2021) | Novotného lávka 200/5

Společenská odpovědnost se organizacím vyplatí!

Seminář organizovaný Českou společností pro jakost a společností S-cope je zaměřený na Společenskou odpovědnost organizací s cílem představit účastníkům přínosy systému protikorupčního managementu dle ISO 37001.
Společenská odpovědnost se organizacím vyplatí!

Čas a místo

Time is TBD (podzim 2021)
Novotného lávka 200/5, Smetanovo nábř. 995, 110 00 Praha-Staré Město, Czechia

O události

Seminář je určen zástupcům všech organizací, které zajímá problematika korupce. 

V případě, že jí ve svých organizacích chcete předchát popř. v okamžiku jejího výskytu ji systematicky umět řešit - pak přijďte na Novotného Lávku, kde Vás Česká společnost pro jakost ve spolupráci s S-cope a právní kanceláří Havels&Partners seznámí s  nástroji a opatřeními uvedenými ve standardu ISO 37001:2016 Systémy managementu protikorupčního jednání, ale i s praktickými ukázkami z firem, které se již touto problematikou déle zabývají.

Přínosy systému

  • Soulad s právními předpisy
  • Snížení rizika výskytu úplatkářství
  • Snížení finančních ztrát
  • Snížení doby potřebné k vyšetření události
  • Nastavení pravidel / procesů tak, že každý ví, jak se má při setkání s korupcí chovat a jak jednat
  • Zvýšení důvěryhodnosti a kreditu společnosti
  • Získání zakázky v případě, že je systém podmínkou ze strany zadavatele
  • Možnost minimalizovat dopad až možnost vyvinění se z trestní odpovědnosti právnické osoby, pokud dojde v organizaci k úplatkářství
  • Automotive společnosti prokáží zavedením standardu, že plní bod 5.1.1 IATF 16 949:2016 standardu, který po nich požaduje, aby měly minimálně politiku ABMS a aby tuto problematiku v rámci firmy řešily

Sdílet událost