top of page

Automotive

IATF 16949:2016

Co znamená zkratka IATF?

International Automotive Task Force je skupina tvořená předními výrobci automobilů (BMW Group, Chrysler Group, Daimler AG, Fiat Group Automobiles, Ford Motor Company, General Motors, PSA Peugeot Citroën, Renault a Volkswagen AG) a pěti národními svazy AIAG (USA), ANFIA (Itálie), FIEV (Francie), SMMT (Velká Británie), a VDA (Německo).

 

Cílem této mezinárodní skupiny je dohoda v oblasti základních požadavků na systém managementu kvality kladených zejm. na přímé dodavatele výrobních materiálů, výrobků či služeb.

 

Skupina také definuje zásady a postupy pro zajištění souladu procesu certifikace dodavatelů po celém světě dle standardu IATF 16949. Norma IATF 16949:2016 je rozšířením standardu ISO 9001:2015 pro účely a potřeby automotive. Standard se týká systému řízení kvality v celém dodavatelském řetězci.

Proto, pokud chcete dodávat OEM, budete muset doložit certifikát tj. doklad o způsobilosti Vašeho systému řízení kvality dle IATF 16949. My Vám můžeme pomoci jak s výstavbou systému, tak s proškolením zaměstnanců!

Známe velice dobře požadavky řady automobilek a tak nabízíme kompletní realizaci auditů nebo asistenci při nich!

  • Provedeme pro Vás interní audit dle specifických požadavků (dle ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, VDA 6.3, ISO 13485, ISO 37001 aj.). Výstupem bude hodnocení zahrnující silné stránky a příležitosti pro zlepšení, možná rizika a návrh opatření ke snížení rizik.

 

  • Připravíme Vás na certifikační audit. V průběhu přípravy a realizace certifikačního auditu Vás budeme podporovat našimi zkušenostmi, znalosti, můžeme zprostředkovat komunikaci mezi Vámi a auditorem.

 

  • Podpoříme Vás při dohledových a/nebo recertifikačních auditech.

 

  • Posoudíme shodu systému u Vašeho dodavatele oproti mezinárodní normě ISO nebo vůči Vašim požadavkům.

 

  • Zajistíme realizaci zákaznických auditů. Máme znalosti zákaznických požadavků VW, BMW, Volvo, Jaguar Landrover, Automotive Lighting, Magna, Varroc, KES, Valeo, Bosch, Daimler, Porsche, Audi, Škoda aj.

Domluvte si termín online schůzky nebo telefonátu.
bottom of page