top of page

Management inovací

Přínosy

18.png
9.png
11.png
12.png
Šťastné číslo

ISO 56001 je mezinárodní standard, který poskytuje požadavky pro zavedení, implementaci, udržování a neustálé zlepšování systému managementu inovací (SMI) v organizaci. Definuje strukturovaný přístup k řízení inovačních procesů a podpoře kultury kreativity.

ISO 56001 tedy nabízí komplexní přístup, který může organizacím pomoci stát se více inovativními a adaptabilními v rychle se měnícím prostředí.

  • Systematický přístup k inovacím: Standard pomáhá organizacím zavést strukturovaný proces pro inovace, který zahrnuje identifikaci příležitostí, vývoj nápadů, jejich realizaci a hodnocení.

  • Zlepšení konkurenceschopnosti: Pravidelné inovace a zlepšování produktů, služeb a procesů mohou vést k vyšší konkurenceschopnosti na trhu.

  • Zvýšení spokojenosti zákazníků: Inovace mohou přispět k lepšímu pochopení potřeb zákazníků a k jejich efektivnějšímu naplňování, což může vést k vyšší spokojenosti zákazníků.

  • Zvýšená efektivita vnitřních procesů: Implementace ISO 56001 může vést k optimalizaci procesů a zvýšení efektivity, což snižuje náklady a zvyšuje produktivitu.

  • Rozvoj organizační kultury: Standard podporuje vytváření kultury otevřenosti a spolupráce, která je nezbytná pro úspěšné inovace.

  • Lepší řízení rizik: Systém managementu inovací zahrnuje také efektivní metody pro identifikaci a řízení rizik spojených s inovacemi.

  • Podpora udržitelného rozvoje: Inovace mohou také přispět k udržitelnosti, například prostřednictvím vývoje ekologicky šetrnějších produktů nebo efektivnějšího využívání zdrojů.

Sjednejte si telefonát nebo schůzku!

ISO 55001 a ESG v souvislostech

Ačkoli ISO 56001 není přímo zaměřeno na ESG (Environmentální, Sociální a Governance) aspekty, může přesto organizacím pomoci v několika klíčových oblastech:

  1. Inovační udržitelnost: ISO 56001 přispívá k exploračním aktivitám, jako je hledání nových produktů, služeb, procesů a ekonomických modelů – tedy inovací zítřka. Standard poskytuje strukturovaný rámec pro řízení inovací, aby cenné nápady byly podporovány, rozvíjeny a uváděny do praxe.

  2. Ambidextrous management: ISO 56001 může pomoci organizacím dosáhnout ambidextrous managementu, což je schopnost udržovat rovnováhu mezi optimalizací současnosti a přípravou na budoucnost. 

  3. Strukturovaný přístup: ISO 56001 je manažerský standard, který spojuje různé existující manažerské standardy, jako jsou ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001. I když tyto standardy mohou fungovat nezávisle, sdílejí podobnou strukturu a příbuzné požadavky. Organizace, které se seznámí s ISO 56001, budou lépe připraveny na budoucí výzvy v oblasti inovací a budou moci lépe integrovat inovační procesy s ostatními manažerskými systémy.

Ačkoliv ISO 56001 není přímo zaměřena na ESG, může pomáhat organizacím vytvářet a udržovat kulturu inovací a efektivně spravovat inovační procesy. Je klíčové pochopit, že management inovací se odlišuje od aktivit týkajících se kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce, a organizace by měly tyto rozdíly rozpoznat a správně je začlenit.

bottom of page