top of page

Management bezpečnosti potravin

Přínosy

18.png
2.png

Identifikace, kontrola a řízení rizik spojených s bezpečností potravin. Zajišťuje bezpečné potraviny
a poskytuje spotřebitelům důvěru ve výrobek.

Standard ISO 22000 je kombinací ISO 9001, zásadami HACCP a zásadami správné výroby.
Obecně norma stanovuje požadavky na organizace v potravinovém řetězci, "od farmy až po vidličku".
Norma ISO 22000 poskytuje prvky jistoty v rámci celosvětového potravinového řetězce a pomáhá
výrobkům překračovat hranice a přináší lidem potraviny, kterým mohou důvěřovat.

Členění normy je srovnatelné s normou ISO 9001.

Důraz je kladen především na systémovou stránku, na principy HACCP a na podpůrná bezpečnostní opatření, jako je správná provozní praxe (GMP), správná zemědělská praxe (GAP), správná veterinární praxe (GVP), správná hygienická praxe (GHP), správná distribuční praxe (GDP), správná sanitační praxe (GSP) atd.

  • Mezinárodní uznávaný standard;

  • Zvýšená důvěra spotřebitelů;

  • Zvýšená důvěra všech zainteresovaných stran;

  • Bezpečná výroba potravin;

  • Eliminace a kontrola nebezpečí;

  • Minimalizace zkušeností s nekvalitními a zdravotně rizikovými potravinami;

  • Zavedené dokumentované směrnice pro celou organizaci;

  • Zavedený dokumentovaný systém řízení;

  • Neustálé zlepšování činnosti;

Sjednejte si telefonát nebo schůzku!

ISO 22000 a ESG v souvislostech

V jakém aspektu ESG mám vykázat ISO 22000? Tato otázka nemá jednoznačnou odpověď, protože závisí na tom, co přesně organizace vyrábí, jaká je její role v potravinářském průmyslu. V obecné rovině lze říci, že ISO 22000 se nejvíce týká sociálního pilíře ESG, protože se zaměřuje na ochranu zdraví spotřebitelů. ISO 22000 může mít dopad ale i na environmentální pilíř ESG s ohledem na využití ekologických surovin, snižování plýtvání potravinami i emisí skleníkových plynů nebo s ohledem na případnou podporu udržitelného zemědělství. V rámci G se pak dotýkáme témat jako je transparentnost, etika a odpovědnost vůči zainteresovaným stranám a zejména spotřebitelům.

bottom of page