top of page

Management bezpečnosti potravin

Přínosy

18.png
2.png

Identifikace, kontrola a řízení rizik spojených s bezpečností potravin. Zajišťuje bezpečné potraviny
a poskytuje spotřebitelům důvěru ve výrobek.

Standard ISO 22000 je kombinací ISO 9001, zásadami HACCP a zásadami správné výroby.
Obecně norma stanovuje požadavky na organizace v potravinovém řetězci, "od farmy až po vidličku".
Norma ISO 22000 poskytuje prvky jistoty v rámci celosvětového potravinového řetězce a pomáhá
výrobkům překračovat hranice a přináší lidem potraviny, kterým mohou důvěřovat.

Členění normy je srovnatelné s normou ISO 9001.

Důraz je kladen především na systémovou stránku, na principy HACCP a na podpůrná bezpečnostní opatření, jako je správná provozní praxe (GMP), správná zemědělská praxe (GAP), správná veterinární praxe (GVP), správná hygienická praxe (GHP), správná distribuční praxe (GDP), správná sanitační praxe (GSP) atd.

 • Mezinárodní uznávaný standard;

 • Zvýšená důvěra spotřebitelů;

 • Zvýšená důvěra všech zainteresovaných stran;

 • Bezpečná výroba potravin;

 • Eliminace a kontrola nebezpečí;

 • Minimalizace zkušeností s nekvalitními a zdravotně rizikovými potravinami;

 • Zavedené dokumentované směrnice pro celou organizaci;

 • Zavedený dokumentovaný systém řízení;

 • Neustálé zlepšování činnosti;

IFS certifikace je na kontinentální Evropě i u nás hlavní normou využívanou v potravinářství. Pro srovnání aktuálně je v ČR 548 IFS certifikátů (z toho 422 Food), u dalších GFSI uznaných schémat je to 116 BRC certifikátů (z toho 48 Food) a 150 FSSC certifikátů (z toho 125 Food).

 

Podklady ke stažení naleznete zde: 

www.ifs-certification.com

ISO 22000 / IFS a ESG v souvislostech

V jakém aspektu ESG mám vykázat ISO 22000 či IFS? Tato otázka nemá jednoznačnou odpověď, protože závisí na tom, co přesně organizace vyrábí, jaká je její role v potravinářském průmyslu. V obecné rovině lze říci, že ISO 22000 se nejvíce týká sociálního pilíře ESG, protože se zaměřuje na ochranu zdraví spotřebitelů. ISO 22000 může mít dopad ale i na environmentální pilíř ESG s ohledem na využití ekologických surovin, snižování plýtvání potravinami i emisí skleníkových plynů nebo s ohledem na případnou podporu udržitelného zemědělství. V rámci G se pak dotýkáme témat jako je transparentnost, etika a odpovědnost vůči zainteresovaným stranám a zejména spotřebitelům.

Organizace IFS vydala IFS-ESG Check. Jde o nástroj pro sebehodnocení, který  vytváří solidní základ pro to, abyste své zapojení do ESG věrohodně ukázali zainteresovaným stranám a nastavili směr k lepší udržitelnosti. Renomované maloobchodní společnosti uznávají ESG Check jako nástroj pro dokumentaci systémů řízení udržitelnosti. Dobré vědět: V rámci systému ESFS můžete využívat i další nástroje, jako je např: Kontrolu ESG můžete kombinovat s auditem nebo hodnocením IFS.

 • Získejte přehled o svém systému řízení udržitelnosti

 • Připravte se na legislativu týkající se ESG a požadavky na náležitou péči

 • Důvěryhodně ukažte svůj závazek k dodržování zásad ESG svým zainteresovaným stranám.

 • Poskytněte důvěryhodné informace ověřené auditorem

 • Zjistěte, jak jste pokročili ve svých iniciativách v oblasti ESG

 • Poučte se z odborných znalostí auditora

Více informací zde

bottom of page