top of page

Management životního prostředí

Přínosy

18.png
6.png
3.png
9.png
11.png
12.png
13.png
14.png
15.png
 • Zabezpečení plnění zákonných požadavků

 • Kontrola nad nově vznikajícími právními požadavky

 • Efektivnější řízení procesů

 • Zvýšení produktivity

 • Snížení nákladů 

 • Detailní analýza vlivu organizace na životní prostředí

 • Zlepšení pověsti/image organizace

 • Získání zakázky v případě, že je systém podmínkou ze strany zadavatele

Systém environmentálního managementu umožní Vaší organizaci v rámci své činnosti chránit životní prostředí a reagovat na měnící se environmentální podmínky v rovnováze se sociálně-ekonomickými potřebami.

Standard ISO 14001 může organizace použít pro zvýšení environmentální výkonnosti v rámci environmentálních aspektů své činnosti, na které má vliv a které si sama vydefinuje s přihlédnutím k hlediskům životního cyklu.

ISO 14001 a ESG v souvislostech

Organizace, které se rozhodnou zavést ISO 14001, mohou získat pro svou ESG strategii řadu výhod:

 

 • Mohou prokázat svůj závazek k ochraně životního prostředí a splnění právních a jiných požadavků.

 • Mohou snížit své náklady na odpady, energii a materiály a zvýšit svou konkurenceschopnost.

 • Mohou zlepšit svoji image a reputaci u zákazníků, investorů a dalších zainteresovaných stran.

 • Mohou identifikovat a řídit environmentální rizika a příležitosti a podporovat inovace a zlepšování.

ISO 14001 je nástrojem pro integraci environmentálního aspektu ESG do podnikání organizací. 

Environmentální faktor (E) zahrnuje klimatická rizika, nedostatek přírodních zdrojů, znečištění a odpady a environmentální příležitosti. Norma ISO 14001 poskytuje rámec pro Environmentální oblast v rámci ESG  .

Organizace mohou vykázat ISO 14001 v ESG tím, že prokážou svůj závazek k ochraně životního prostředí a neustálému zlepšování své environmentální výkonnosti. Mohou také ukázat, jak norma ISO 14001 přispívá k dosažení jejich environmentálních cílů a jak tyto cíle souvisejí s jejich investiční strategií a celkovým pracovním prostředím. Organizace mohou použít certifikaci ISO 14001 jako důkaz o splnění požadavků na environmentální management ze strany investorů, zákazníků, regulátorů a dalších zainteresovaných stran.
 

bottom of page