Nature Reflecting on Crystal Glass

Management životního prostředí

Hlavní užitek 

Další přínosy 

Systém environmentálního managementu umožní Vaší organizaci v rámci své činnosti chránit životní prostředí a reagovat na měnící se environmentální podmínky v rovnováze se sociálně-ekonomickými potřebami.

Standard ISO 14001 může organizace použít pro zvýšení environmentální výkonnosti v rámci environmentálních aspektů své činnosti, na které má vliv a které si sama vydefinuje s přihlédnutím k hlediskům životního cyklu.

  • Zabezpečení plnění zákonných požadavků

  • Kontrola nad nově vznikajícími právními požadavky

  • Efektivnější řízení procesů

  • Zvýšení produktivity

  • Snížení nákladů 

  • Detailní analýza vlivu organizace na životní prostředí

  • Zlepšení pověsti/image organizace

  • Získání zakázky v případě, že je systém podmínkou ze strany zadavatele

ISO 14001:2015
Systémy environmentálního managementu – Požadavky
ISO 19011:2018
Návod pro auditování systémů managementu určený jejich uživatelům a auditorům
Show More
Sjednejte si telefonát nebo schůzku!

© 2021 S-cope, IMPRESSU