Nature Reflecting on Crystal Glass

Management environmentální oblasti 

Hlavní užitek ze zavedeného systému

Systém environmentálního managementu umožní Vaší organizaci v rámci své činnosti chránit životní prostředí a reagovat na měnící se environmentální podmínky v rovnováze se sociálně-ekonomickými potřebami.

Standard ISO 14001 může organizace použít pro zvýšení environmentální výkonnosti v rámci environmentálních aspektů své činnosti, na které má vliv a které si sama vydefinuje s přihlédnutím k hlediskům životního cyklu.

Další přínosy 

 • Zabezpečení plnění zákonných požadavků

 • Kontrola nad nově vznikajícími právními požadavky

 • Efektivnější řízení procesů

 • Zvýšení produktivity

 • Snížení nákladů 

 • Detailní analýza vlivu organizace na životní prostředí

 • Zlepšení pověsti/image organizace

 • Získání zakázky v případě, že je systém podmínkou ze strany zadavatele

ISO 14001:2015
Systémy environmentálního managementu – Požadavky
ISO 19011:2018
Návod pro auditování systémů managementu určený jejich uživatelům a auditorům
Show More

Kontakt

E: info@s-cope.cz

T: +420 603 171 017

Přejete si funkční systém managementu?

Chcete pomoci s audity?

Potřebujete určité školení?

Sledujte náš informační servis 

 • LinkedIn
 • YouTube
 • Facebook
 • Twitter

© 2020 S-cope, IMPRESSU