top of page

Management bezpečnosti dodavatelského řetězce

Přínosy ISO 28000

18.png
8.png
9.png
11.png

ISO 28000 je mezinárodní norma pro systémy řízení bezpečnosti dodavatelského řetězce. Hlavním cílem ISO 28000 je poskytnout organizacím standardizovaný rámec pro řízení bezpečnostních rizik v dodavatelských řetězcích, což pomáhá zvyšovat celkovou bezpečnost a minimalizovat rizika spojená s bezpečnostními hrozbami v těchto řetězcích.

 

Jejím hlavním cílem je posílit bezpečnost a ochranu při přepravě a skladování zboží v dodavatelském řetězci. Tato norma se zaměřuje na prevenci rizik spojených s krádežemi, sabotážemi, terorismem a nelegálním obchodem.

Přínosy ISO 28000:

 • Zlepšení bezpečnostního managementu: ISO 28000 pomáhá organizacím implementovat komplexní systémy bezpečnostního managementu, které jsou založeny na posouzení rizik. Tím se zlepšuje schopnost identifikovat a řídit bezpečnostní rizika spojená s dodavatelskými řetězci.

 • Kompatibilita s dalšími normami: ISO 28000 je kompatibilní s dalšími normami řízení jako ISO 9001 (kvalita) a ISO 14001 (životní prostředí), což umožňuje organizacím integrovat své systémy řízení a vytvářet komplexní řídicí strategie.

 • Nové obchodní příležitosti: certifikace může pomoci získat konkurenční výhodu a zajistit nové zakázky, protože ubezpečuje zákazníky a ostatní zainteresované strany, že organizace používá kontrolní prostředky minimalizující bezpečnostní rizika.

 • Mezinárodní uznání: Jako mezinárodně uznávaný standard, ISO 28000 usnadňuje obchodování a spolupráci mezi organizacemi po celém světě, což je zvláště užitečné pro společnosti s globálními dodavatelskými řetězci.

 • Snížení nákladů: Implementace efektivních bezpečnostních opatření může pomoci snížit náklady spojené s krizovými situacemi, jako jsou krádeže, sabotáže nebo jiné bezpečnostní incidenty.

 • Zlepšení reakce na incidenty: ISO 28000 zahrnuje také postupy pro řízení incidentů a nouzových situací, což zlepšuje schopnost organizace rychle a účinně reagovat na bezpečnostní incidenty.

Celkově ISO 28000 nabízí organizacím jakékoliv velikosti, působící v jakémkoli oboru a v jakékoliv fázi dodavatelského řetězce robustní nástroj pro zvýšení bezpečnosti a efektivity v rámci jejich dodavatelských řetězců, čímž zvyšuje jejich konkurenceschopnost a zabezpečení.

Sjednejte si telefonát nebo schůzku!

ISO 28001 a ESG v souvislostech

ISO 28001 může být vykázáno v rámci ESG reportingu následujícím způsobem:

 1. Environmentální faktory (E):

  • ISO 28001 může přispět k environmentální udržitelnosti tím, že pomáhá minimalizovat rizika spojená s přepravou a skladováním zboží. Například prevence krádeží a ztrát může snížit potřebu opakované výroby a snížit negativní dopad na životní prostředí.

 2. Sociální faktory (S):

  • ISO 28001 může přispět k sociální udržitelnosti tím, že zajišťuje bezpečnost zaměstnanců a dalších osob v dodavatelském řetězci. To zahrnuje ochranu jejich práv, zdraví a bezpečnosti.

 3. Governance faktory (G):

  • ISO 28001 může přispět k dobrému řízení tím, že stanovuje postupy a zodpovědnosti pro bezpečnostní řízení dodavatelského řetězce. To může zlepšit transparentnost a odpovědnost organizace.

bottom of page