top of page

5 zajímavostí k normám

Aktualizováno: 29. 1. 2022

Dnes je World Standards Day, proto přináším odpovědi na otázky: jak vznikají, k čemu jsou nám dobré, jak souvisí s SDGs i všedním životem a jak se i vy můžete na jejich vývoji podílet!

1 Kde se berou, jak vznikají

Mezinárodní normy vyvíjejí přední představitelé průmyslu, nevládních organizací, vlád a dalších zúčastněných stran, kteří předkládají své návrhy a připomínky prostřednictvím členských organizací do IEC, ISO a ITU. Jsou seskupeni do výborů/komisí, které se zabývají různými tématy, od ukládání dat po průzkum vesmíru. Sama jsem členkou jedné z komisí pro oblast systémů managementu, která se spolupodílí na vývoji norem v oblasti kvality (ISO 9001), ale i dalších oblastech (ISO 37001, ISO 21500, ISO 31000…). Zasedali jsme právě včera a řešili například i to, zda je potřeba některé nové normy přeložit do českého jazyka.

2 Jaká je jejich souvislost s cíli udržitelného rozvoje

Cíle udržitelného rozvoje (SDG) představují sdílenou vizi pro náš spokojený život na této planetě, který ji ale zároveň nezdecimuje a umožní i spokojený život našim dětem a dalším pokolením. Jejich naplnění vyžaduje nejenom naši aktivitu, ale i spolupráci celé společnosti. Mezinárodní normy vyvinuté IEC, ISO a ITU nabízejí praktická řešení a jsou celosvětově uznávanými směrnicemi a můžete je využít jako nástroj k plnění SDG cílů. Je jich 17 (moje šťastné číslo -). A na každý z nich nějakou normu najdete.

3 Role norem a proč jsou důležité

Díky mezinárodním normám věci fungují. Poskytují pokyny, návody, pravidla nebo definice, které jsou poté použity k návrhu, výrobě, instalaci, testování a certifikaci, udržování a opravování produktů a služeb, které používáme každý den. Od nabíjení telefonu po bezpečnější veřejnou dopravu. Normy existují téměř pro všechno!

4 Normy jsou součástí našeho běžného života

Pomáhají nám na denní bázi. Pokud například streamujete filmy nebo své klipy, pak jste pravděpodobně jedním z milionů lidí, kteří spoléhají na normy pro kompresi vyvinuté ve spolupráci IEC, ISO a ITU, díky nimž je toto streamování možné.

5 Jak se můžete zapojit do jejich vývoje i Vy!

Můžete se zapojit aktivně jako já a další moji kolegové a to aktivně se stát členem některé z technických normalizačních komisí. Nebo můžete připomínkovat právě vznikající normy i bez podobného členství. Tuto možnost Vám nabízí agentura pro standardizaci ČAS ne svých webových stránkách v sekci Veřejné připomínkování norem zcela dole.

Veronika Soukupová

ISO expert a auditor

+420 603 171 017

Volně přeloženo a doplněno podle zdroje ISO.

__________________________________

14 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page