top of page

ISO a ESG v souvislostech

Plnění požadavků ISO je průkaznou součástí ESG strategie organizace. Jaká je role a pozice jednotlivých systémů řízení ISO v konceptu ESG? A pomůže Vám ISO v reportingu ESG?
ISO normy i ESG pomáhají organizacím, které chtějí zlepšit svou sociální a environmentální odpovědnost a získat dobrý rating.

 • Zastavím se u společných rysů, ale poukážu i na rozdíly.

 • Vysvětlím, v čem bude ESG reporting snazší pro držitele ISO certifikátů.


Stručná charakteristika a struktura ISO/ESG


ISO normy (typu MSS-A) mají jednotnou strukturu a definují požadavky na systém řízení organizace v dané oblasti. V kvalitě, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s ohledem na dopady na životní prostředí apod.


ESG je zkratka pro faktory, které jsou důležité pro investiční rozhodování a hodnocení udržitelnosti organizací. ESG reporting bude již brzy povinným pro řadu organizací (někteří již tuto povinnost mají).


ESG přístup zahrnuje tyto perspektivy:

 1. Kontext organizace stejně jako ve všech ISO standardech.

 2. E: Environment

 3. S: Social

 4. G: Governance

Zatímco ISO se se svými požadavky soustředí vždy na jednu oblast od politiky, přes operativu až po monitoring a vyhodnocení účinnosti a klade rámcové požadavky. ESG je metodikou a rámcem pro hodnocení firem a pokrývá více oblastí zároveň.


Je to tedy jako kdybyste v jedné organizaci zavedli ISO 14001 + ISO 45001 + ISO 37001 a jiná další odpovídající ISA.

ESG s ISO systémy řízení spolu tedy úzce souvisí.


Jak konkrétní ISO normy podporují splnění ESG kritérií a jak je lze využít v rámci povinného ESG reportingu naleznete na našem webu u jednotlivých systémů v záložce Systémy.
ISO-ESG© TRINITY MODEL


ESG i ISO představují soubor principů a nástrojů pro zlepšení udržitelnosti a odpovědnosti organizací vůči svým zainteresovaným stranám. Organizace, které dodržují ESG kritéria, mohou využít ISO normy jako způsob, jak prokázat své závazky a výsledky. Organizace, které používají ISO normy, mohou zlepšit svůj ESG profil a zvýšit svou atraktivitu pro investory a zákazníky. Úzce spolu tedy souvisí.


Vycházím z toho, že všechny systémy řízení ISO se týkají Governance (souvisí s kulturou organizace, jde o řízení organizace). Některé se prolínají všemi oblastmi jako např kvalita (ISO 9001 a 13485). Má dopady nejenom na kulturu organizace, vztahy s obchodními partnery... (G), ale také na životní prostředí (snížené plýtvání zdroji apod., tedy E). Ale dá se reportovat i v rámci S: nastavení komunikace se zákazníky a komunitami apod..

Jiné ISO systémy jsou navíc součástí E (ISO 14001, ISO 50001...) nebo S (ISO 37001...)Můžeme vést diskuse, jestli mají ISO normy v modelu být v průnicích nebo je mám přiřadit jednoznačně k E, S, G (a budu za ně ráda).


Jsem si ale jistá, že v rámci reportingu ESG, který bude již brzy pro řadu firem povinnou záležitostí, vám zavedené ISO systémy pomohou.


Co budu moci z ISO systémů, které mám zavedené, využít v ESG reportingu?


V rámci ESG reportu budete určitě moci vykázat, že máte v E, S nebo G oblastech stanovené:

 • politiky

 • cíle

 • risk analýzy i akční plány opatření

 • KPIs

 • procesy pro monitoring a vyhodnocování

 • ....

Využijete mindset, který už díky praxi s ISO máte.

Celý ESG přístup stojí na řízení rizik a na datech.


Stejně tak ale i ISO! Od roku 2015, poslední velké revize, se celým systémem řízení prolíná řízení rizik. Vše stojí na řízení rizik. A i v rámci ISO platí, že abych mohl efektivně řídit, musím mít data a sledovat trendy. Je to dokonce jedním z principů řízení kvality.
Výhled


K tomuto tématu se budu určitě vracet a půjdu více do hloubky. Mě osobně teď nejvíce zajímá, jaká bude finální struktura požadovaného reportingu. Ale na to si budeme muset ještě chvíli počkat.


Zbožným přáním by pak bylo, aby se tvůrci podmínek pro auditování ESG zamysleli nad tím, že řada organizací již má systémy řízení ISO a procházejí ověřením téhož (v určitých oblastech) a zda by nebylo možné určité prvky, které jsou již nezávislým auditem prověřené doložit certifikátem, a auditovat jen zbytek.


Veronika Soukupová, ISO gurmán: VeroNIKA Soukupová | Linktree

www.s-cope.cz, v.soukupova@s-cope.cz

Sledujte S-cope s.r.o. na LinkedIn

Nebo se zastavte v odborné LinkedIn skupině Management systems
V rámci ESG v E oblasti se vám může hodit společnost LCA Studio, která s námi spolupracovala na zavádění systému řízení kvality dle ISO 9001. Pomůže vám s nejenom s měřením uhlíkové stopy. Ale ať nám to řeknou sami jednatelé společnosti Tatiana Trecakova a Vladimír Kočí:

Kdo je váš zákazník?


"Našimi zákazníky jsou firmy, které potřebují vypracovat EPD nebo určit uhlíkovou stopu. Většinou se jedná o firmy, které v rámci zvýšení své konkurenceschopnosti potřebují komunikovat své environmentální parametry, anebo to prostě napřímo od nich požaduje jejich zákazník. Na cestě k udržitelnosti pomáháme našim klientům určit jejich slabá místa a komunikovat jejich přednosti. Pro klienty zpracováváme studie LCA, analýzy, certifikáty. "

Co dělá LCA Studio, když to máte říct jednou větou?


"Určujeme a vypočítáváme environmentální parametry životního cyklu výrobků a uhlíkovou stopu organizací, což jsou parametry nutné nejen jako součást nefinančního ESG reportingu, ale také pro interní zlepšování organizací v parametrech udržitelnosti."245 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page