top of page

Nová povinnost pro velké hráče na trhu s dopadem na jejich řetězce

Nejdříve vysvětlení: CSDDD = směrnice EU o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (Corporate Sustainability Due Diligence Directive)

CS3D, kterou schválil EU parlament 24/5/2024, klade důraz na etické podnikání a stanoví jasný právní rámec včetně určitých zásad pro náležitou péči ze strany organizací v oblasti udržitelnosti.

 Společnosti s více než 1000 zaměstnanci a ročním obratem nad 450 milionů eur by měly být ostražité. Budou povinny aktivně identifikovat a řešit veškeré negativní dopady svého podnikání na lidská práva a životní prostředí. Předpokládá se, že je nezbytné zdůraznit odpovědnost firem za dodržování lidských práv a ochranu životního prostředí v rámci jejich dodavatelských řetězců.


Co to znamená pro dotčené společnosti?

Firmy jsou povinny vytvořit plán přechodu na udržitelnost v souladu s cíli Pařížské dohody o klimatu. Termíny pro zavedení se liší podle velikosti firmy, od tří do pěti let.


Podniky, obzvláště ty s rozsáhlými mezinárodními dodavatelskými řetězci, musí aktivně identifikovat, předcházet a řešit možné negativní dopady svých činností na lidská práva a životní prostředí.

 

Klíčové povinnosti a doporučení

🟧Směrnice stanovuje, že podniky musí:

🟧Začlenit náležitou péči do svých interních politik a systémů řízení.

🟧Pravidelně posuzovat rizika spojená s jejich operacemi a obchodními vztahy.

🟧Implementovat strategie pro minimalizaci identifikovaných rizik a škod.

🟧Vést transparentní záznamy o svých postupech a výsledcích těchto opatření.
Mezinárodní normy a spolupráce

Legislativa výslovně odkazuje na mezinárodní standardy, jako například Obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv a pokyny OECD pro nadnárodní společnosti. Tato směrnice také podporuje spolupráci a sdílení osvědčených postupů mezi podniky, aby byly zajištěny konzistentní a účinné metody pro řízení rizik a realizací nápravných opatření.

 

S postupy Due diligence jsme se setkali již například u norem z řady ISO 37k. Směrnice je prvním samostatným rámcem pro tuto oblast, který se dá využít ve všech dalších systémech a oblastech. V ESG se s určitými postupy Due diligence počítá i u organizací, které nejsou povinnými v souvislosti s touto novinkou.

 

Změny budou nabíhat postupně 

Členské státy EU mají nyní dva roky na začlenění těchto předpisů do svých národních legislativ. Oficiální platnost směrnice nastane 20 dní po jejím zveřejnění v úředním věstníku EU.

 

Spadáte do povinných subjektů? Hledáte více informací?

Ozvěte se - pošlu Vám aktuální znění v CZ.

 


 

VeroNIKA Soukupová z S-cope s.r.o. | www.s-cope.cz

Poradenský portál s aktuálními a ověřenými informacemi na Herohero.co/scope

8 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page