top of page

Whistleblowing a ISO

Aktualizováno: 27. 11. 2023

Oznamovací kanál musí v ČR zavést všechny soukromé společnosti nad 250 zaměstnanců, obce nad 10 000 obyvatel a příspěvkové organizace. Firmy ve velikosti 50 - 249 zaměstnanců (mimo veřejné zadavatele) získaly odklad na 15. 12. 2023.
WIKI: Whistleblowing (z angličtiny hvízdání na píšťalku) je termín, kterým M. P. Miceli a J. P. Near v roce 1985 definovali označení případů, kdy stávající nebo bývalý zaměstnanec nějaké organizace upozorní instituci nebo relevantní orgán na nelegitimní, neetické nebo nezákonné praktiky na pracovišti, které se dějí se souhlasem jeho nadřízených a jdou proti veřejnému zájmu či ohrožují veřejnost, přičemž některé verze definice jsou navíc omezeny podmínkou, že jedná v dobré víře a nesleduje vlastní prospěch a že situaci nelze vyřešit interními mechanismy.

Protože se tím zaměstnanec vystavuje riziku ztráty zaměstnání apod., přikročila evropská legislativa k jeho ochraně. A česká legislativa po několika posunech termínu má již zákon také. A ten začíná platit 1. srpna 2023.

Oznamovatelem ale nemusí být pochopitelně jen zaměstnanec, ale i například žadatel práci, váš dodavatel, zákazník...

Co obnáší zavedení takového systému?

  • nastavit a zdokumentovat postupy pro příjímání, správu a prošetření oznámení, včetně postupů pro ochranu osobních údajů oznamovatelů,

  • zavést bezpečné kanály a nástroje pro přijímání oznámení, tzv. etickou linku

  • určit tzv. příslušnou osobu, která hlášení přijímá a řeší

  • zvýšit povědomí zaměstnanců a dalších relevantních osob o firemním „etickém kodexu“ a o možnostech jak podat oznámení (včetně ujištění o ochraně).
Systém pro tuto oblast má označení ISO 37002


Můžete se inspirovat normou, která je souborem best practice v této oblasti z celého světa. Norma neslouží k certifikaci, ale je návodem, jak se s těmito novými povinnostmi co nejlépe poprat.

Navede vás, jak vytvořit a zavést účinný systém za dodržení zásad nestrannosti, ochrany a důvěry a jak v jeho rámci efektivně řídit:

  • přijímání stížností

  • jejich vlastní posuzování a řešení

  • uzavírání případů

Pokyny jsou obecné a využitelné jakoukoliv organizací bez ohledu na její právní formu, velikost či sektor. Můžete je využívat samostatně nebo jako součást širšího systému.


Rozsah použití těchto pokynů závisí na kontextu organizace, analýze subjektů, se kterými se ve svých aktivitách organizace potká, ale také na rozsahu systému. Systém řízení whistleblowingu může být samostatný nebo může být použit jako součást celkového systému řízení.


Jak je u ISO standardů obvyklé - i tento nově vzniklý respektuje jednotnou strukturu norem a identický text a proto je krásně a zcela integrovatelný k již zavedeným systémům managementu. Navíc budete postupovat při implementaci obdobným a vám již známým způsobem.

Jaké jsou přínosy pro organizaci?


🟧Včasnost zásahu díky včasného zjištění nekalého jednání a minimalizace dopadů a souvisejících ztrát!

🟧Zajištění souladu s organizačními zásadami, postupy a právními a dalšími závazky.

🟧Demonstrace etických zásad a hodnot a kultivace firemního prostředí, protože:

  1. vedení deklaruje podporu potírání nekalého jednání

  2. ukazuje pracovníkům, že mají možnost neohroženě poukázat na takové jednání a budou chráněni před "pomstou" např. ze strany nadřízeného

 

Krásné prázdniny a co nejméně hlášení přeje


Veronika Soukupová a S-cope tým

111 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page