top of page

Novinka!

Společnosti S-cope a Matricaria Chamomilla s.r.o., reprezentované jednatelkami a majitelkami Veronikou Soukupovou a Dagmar Matějkovou Chudárkovou se domluvily na spolupráci!

Co tato spolupráce přináší? 

Systémy managementu jsou všechny bez výjimky tvořeny lidmi. HR procesy jsou jedním ze základních stavebních prvků. Bylo tedy nasnadě domluvit se na spolupráci, při které dochází k synergii a možnosti využít zkušenosti z oblasti řízení lidských zdrojů právě v rámci implementace systémů řízení dle norem ISO.  

Naše služby poskytujeme v Angličtině, Němčině a samozřejmě také v českém a slovenském jazyce.

 

Jak si to můžeme v praxi představit?

Veronika: Cílem S-cope je pomoci organizacím s nastavením funkčních systémů, které jim přinášejí užitek v podobě úspory zdrojů a komfortnějšího způsobu řízení. Často se ale již v úvodních fázích projektu setkávám s tím, že chybí nastavení HR strategie a procesy nejsou nastaveny optimálně. S  pomocí Dagmar a jejích bohatých zkušeností z oblasti HRM mohu zákazníkům nabídnout ošetření této oblasti, které prospěje nejenom projektu a systému, ale zejm. klientovi.

Dagmar: Moje společnost se zabývá nastavením, optimalizací a digitalizací procesů v HR. HR Audit je součástí pozouzení, jaké procesy je potřeba zdokonalit nebo nastavit. ISO normy jsou samozřejmě potřebné pro mnohé společnosti, které se snaží získat třeba státní zakázku nebo účastnit se nějakého zajímavého tendru. A většinou vše začíná u lidí. Od rozdělení zodpovědností přes organizační strukturu, až třeba Outplacement. ISO normy jsou často indikátorem úspěšné společnosti a pro naše klienty přinášejí významnou konkureční výhodu.

 

Proč právě vy dvě jste se rozhodly spolupracovat?

Veronika: S Dagmar jsem se potkala na networkingové akci Tomáše Řezníčka (https://www.linkedin.com/in/tomasreznicek/?originalSubdomain=cz), ale již před ní jsem sledovala nějakou dobu její příspěvky na profesní síti LinkedIn. Jejich obsah i Dagmar jako osoba mě zaujala a za možnost seznámení v osobní rovině jsem byla vděčná. Vypadalo to na oboustranné sympatie, a proto jsme v rámci naší profese hledaly cestu jak spolupracovat, což si myslím nebylo tak složité -)

Dagmar: S Veronikou jsme si „padly do oka“ už u Tomáše a zvažovaly jsme, co vymyslíme. ISO standardy mě provázejí již mnoho let a jelikož jsem velmi strukturovaný člověk (to v HR není úplně obvyklé😊), tak spolupráce s Veronikou byla samozřejmě na snadě a pro mne velmi zajímavá, ať už z profesního hlediska, tak samozřejmě lidského úhlu pohledu.

 

Co Vás spojuje?

Veronika: Dagmar je věcná, strukturovaná a systematická osoba s profesionálním přístupem. S jejími názory se snadno ztotožňuji a cením si o toho, když jsou setkání obohacující, inspirativní. Takovými lidmi se ráda obklopuji jak v soukromí, tak i v práci. Dagmar taková je, takže vím, že spolupráce bude nejenom přínosná, ale i příjemná.

Dagmar: Veronika už to zmínila výše, ano, Veroniku vnímám velmi podobně, jako ona mne. A to mě baví! U nás to není moc o „planých řečech“, ale více o expertíze a znalostech. A samozřejmě se mi Veronika líbí i jako člověk, pracující matka a sportovkyně. To nás obě spojuje. A abych nezapomněla – máme obě dobrého zubaře😊.

bottom of page