• Zvýšení produktivity

 • Snížení nákladů 

 • Ošetřená rizika 

 • Zlepšení image a firemní kultury

 • Zlepšení komunikace

 • Zvýšení konkurenceschopnosti

 • Soulad s předpisy

 • Snížení finančních ztrát

 • Posílení vztahů 

 • Účast v tendrech

 • Ochrana životního prostředí

 • Zlepšení pracovní morálky

 • Snížení úrazovosti a nemocnosti

 • Ochrana znalostí a informací

 • Zajištění kontinuity podnikání

Systém managementu zlepší fungování firmy

umožňují organizaci snáze a za řízených podmínek dosahovat cílů,

které si v daných oblastech stanovila:

Nabízíme expertní znalosti a řešení 

Kvalita, životní prostředí a BOZP

Compliance

a anti-bribery

Bezpečnost informací a kontinuita

Modulární systém TRINITY

Zavádíme i školíme až 3 systémy najednou!

V rámci jednotlivých kategorií si poskládejte libovolnou kombinaci systémů managementu

Kvalita, životní prostředí a bezpečnost práce

Compliance a anti-bribery

Informační bezpečnost a kontinuita podnikání

ISO   9001 

ISO 14001

ISO 45001

ISO 37301  

ISO 37001

ISO 37002

ISO 27001  

ISO 22301

ISO 27301

SOS - Specifické oborové standardy

Musíte zavést ISO 13485 či IATF 16949 a nemáte na to kapacitu?

Známe specifické oborové požadavky a připravíme Váš systém kvality k certifikaci! 

 • Zdravotnictví

  Nabízíme detailní znalosti a zkušenosti s ISO 13485 a náš nástroj MDR / ISO Linkage Matrix sjednocující požadavky Evropské regulativy pro zdravotnické prostředky 2017/745 (MDR) a ISO.

 • Automobilový průmysl

  Chcete dodávat do automotive? Bez IATF 16949 se neobejdete. Standard se týká systému řízení kvality v celém dodavatelském řetězci. Umíme pomoci s jeho zavedením i školením!

 • Veřejný sektor

  Pokud jste z veřejného sektoru, využijte Model CAF, který vychází k nástroje EFQM a respektuje Vaše specifické prostředí a podmínky. Modelem se zabýváme od r. 2004.

 Naše 3 zásady: rychlost, účelnost, preciznost

100% na míru 

Každé organizaci

20let+ praxe

Každý námi zavedený systém se opírá o ISO standardy, ale je vytvořený tak, aby sloužil potřebám konkrétního zákazníka a je funkční!

Jak celý proces zavedení systému probíhá? Více informací  ZDE. 

Systémy řízení dle ISO jsou určeny organizacím všech velikostí bez ohledu na sektor průmyslu.

 

Ty velké by se bez nich stěží obešly. Start-upy  by na nich měly stavět - základy jsou zásadní.

​Podílíme se na vývoji ISO standardů v Technické normalizační komisi pro oblast managementu kvality při Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Máme bohaté zkušenosti z praxe!​​​

Co říkají klienti?

“Vedoucí pracovníci a management závodu společnosti Autoneum, absolvovali tandemové školení, k seznámení se standardem ISO 45001, od společnosti S-cope. Jedním z důvodů, proč jsme zvolili tuto společnost, bylo že díky dvěma lektorkám byl předpoklad, že školení bude mít spád a naši lidé budou více vtaženi do výkladu nebo díky střídaní lektorek alespoň udrží pozornost. Tento předpoklad se naplnil. Výklad byl uzpůsoben pro jednotlivé stupně řízení a doprovázen konkrétními příklady z praxe, které zaujaly zejména naše Mistry. Co se ukázalo jako rozhodující, byla jazyková vybavenost lektorek a schopnost vést školení top managementu v němčině i angličtině” 

—  Pavel Bříza, manažer EHS, Autoneum

ISO 45001 školení zaměstnanců

 

Kontakt

Zde nám zanechte zprávu

Sjednejte si telefonát nebo schůzku.

© 2021 S-cope, IMPRESSU