Nastavíme srozumitelný a  funkční systém managementu

v souladu s požadavky národních i mezinárodních norem (ISO)

 

Firma je stejně jako židle vystavena každý den zátěži.

Aby ji zvládla a nezbortila se, potřebuje stát pevně alespoň na 3 nohách. 

Zavádíme systémy pro řízení, o které se při svém každodenním rozhodování můžete opřít.

Prostor pro spolupráci

 • Implementace požadavků norem ISO a nastavení systému 

 • Související standardní ale i specifická školení 

 • Důsledná příprava na certifikační audit

 • Realizace interních nebo zákaznických auditů 

 • Informační servis

Co spoluprací se S-cope získáte?

 • Efektivnější řízení procesů

 • Zvýšení produktivity

 • Snížení nákladů

 • Detailní analýzu rizik a souvisejících opatření

 • Průkaznou deklaraci plnění právních požadavků

 • Reálné zvýšení konkurenceschopnosti

 • Účast v tendrech, kde je systém podmínkou

 • Zvýšení důvěryhodnosti a kreditu společnosti

 • Ochranu zájmů vlastníků, zaměstnanců a dalších zájmových skupin

 • Zajištění kontinuity podnikání

 • Zlepšení pojistného rizika

S-cope je prostorem pro naši spolupráci!

A pro sdílení know-how, více zde 

breakfast-297060__480.png

Stabilní a zdravá firma se při dodržování relevantních předpisů soustředí na kvalitu svých činností a své produkce. Podporuje etické zásady, chová se společensky odpovědně a uvědomuje si, že je v jejím zájmu a v zájmu celého okolí, které svou činností ovlivňuje, aby měla zajištěny postupy a recovery plány pro kontinuitu svého provozu. 

Postup implementace systému managementu probíhá v 7 etapách. Více informací naleznete ZDE

Získáte systém řízení, který slouží potřebám Vaší organizace.

Váš systém, vytvořený Vám na míru.  

Důvody proč Vám zavedení systému usnadní řízení organizace

 • nebudou realizovány duplicitní nebo nadbytečné činnosti

 • cíle organizace budou podporovat strategii organizace a její poslání

 • zaměstnanci budou vědět co, jak a proč mají dělat a jak jejich činnost přispívá k plnění cílů organizace. Budou tak spíše "tahat za jeden provaz" a podporovat cíle organizace. Pocit sounáležitosti a podpora firemní kultury!

 • díky integraci systémů managementu uspoříte zdroje, čas a úsilí svých zaměstnanců i auditorů 

 • získáte potenciál pro zlepšení svých činností a ke snížení rizik

 • ...

 

Přemýšlíte o efektivnějším způsobu řízení společnosti směřujícím k dosažení vytyčených cílů při současném zabezpečení plnění požadavků vlastníků, zákazníků, zaměstnanců i legislativy? Sjednejte si telefonát nebo osobní schůzku a promluvme si.

KVALITA (QMS)

COMPLIANCE (CMS)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST INFORMACÍ (ISMS)

KONTINUITA PODNIKÁNÍ (BCM)

ANTI-BRIBERY (ABMS)

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EMS)

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST (CSR)

 

Sledujte náš informační servis 

 • LinkedIn
 • YouTube
 • Facebook
 • Twitter

Kontakt

Zanechte nám zprávu

© 2020 S-cope, IMPRESSUM