Nastavíme srozumitelný a  funkční systém managementu

v souladu s požadavky národních i mezinárodních norem (ISO)

 

Firma je stejně jako židle vystavena každý den zátěži.

Aby ji zvládla a nezbortila se, potřebuje stát pevně alespoň na 3 nohách. 

Zavedeme systémy pro řízení, o které se při svém každodenním rozhodování budete moci opřít.

Zabezpečíme pro Vás a Vaši organizaci:

 • Poradenskou činnost spojenou se zavedením požadavků normy ISO a nastavením systému 

 • Související standardní ale i specifická školení 

 • Poctivou přípravu na certifikační audit

 • Kontaktní osobu pro externího auditora, která zajistí hladký průběh certifikačního auditu

 • Pomoc s interními nebo zákaznickými audity 

 • ...

Zavedeme spolu s Vámi komplexní program pro firmu

 • která se soustředí se na kvalitu procesů a finální produkce a/nebo poskytovaných služeb

 • dodržuje interní a legislativní předpisy

 • kultivuje a podporuje protikorupční prostředí

 • chová se společensky odpovědně a udržitelně

 • má ošetřenu oblast kontinuity svého podnikání

S-cope je prostorem pro naši spolupráci!

A pro sdílení know-how, více zde 

breakfast-297060__480.png

Stabilní a zdravá firma se při dodržování relevantních předpisů soustředí na kvalitu svých činností a své produkce. Podporuje etické zásady, chová se společensky odpovědně a uvědomuje si, že je v jejím zájmu a v zájmu celého okolí, které svou činností ovlivňuje, aby měla zajištěny postupy a recovery plány pro kontinuitu svého provozu. 

Postup implementace systému managementu probíhá v 7 etapách. Více informací naleznete ZDE

Získáte systém řízení, který slouží potřebám Vaší organizace.

Váš systém, vytvořený Vám na míru.  

Důvody proč Vám zavedení systému usnadní řízení organizace

 • nebudou realizovány duplicitní nebo nadbytečné činnosti

 • cíle organizace budou podporovat strategii organizace a její poslání

 • zaměstnanci budou vědět co, jak a proč mají dělat a jak jejich činnost přispívá k plnění cílů organizace. Budou tak spíše "tahat za jeden provaz" a podporovat cíle organizace. Pocit sounáležitosti a podpora firemní kultury!

 • díky integraci systémů managementu uspoříte zdroje, čas a úsilí svých zaměstnanců i auditorů 

 • získáte potenciál pro zlepšení svých činností a ke snížení rizik

 • ...

 

Získáte efektivní způsob řízení vzájemně propojených procesů a snáze dosáhnete svých cílů v oblasti kvality, compliance či společenské odpovědnosti. 

 

Vidíte sice prázdnou židli,

ale my se na ní střídáme...

 

 

Kontakt

...a tak tu jsme pro Vás

Po - Pá od 9 do 19 hod. 

 

Sledujte náš informační servis 

 • LinkedIn
 • YouTube
 • Facebook
 • Twitter

Zanechte nám zprávu

© 2019 S-cope, IMPRESSUM