top of page

Interní audity - systémové

Aktualizováno: 29. 1. 2022
Interní audity považujeme za zásadní pro objektivní zhodnocení, jak je řízena organizace a jak je funkční systém řízení. Interní systémový audit znamená, že ověřujeme a prokazujeme, zda vedení organizace přistupuje k řízení systémově.


Při auditu hovoříme s pracovníky (vlastníky procesu) jako s partnery a prostřednictvím rozhovoru zjišťujeme, zda je konkrétní systém řízení kvality funkční a efektivní. Auditor v průběhu interního auditu sleduje, co pracovníci říkají, že dělají a co skutečně dělají.


Při systémových auditech dbáme na procesní přístup, tedy nezaměřujeme se pouze na to, zda je vše v souladu v dokumentaci, ale především vnímáme, jak funguje daný proces v systému řízení a ve vztahu k požadavkům (kritériím).Zásadní při auditu systému je vyhodnocení shody plnění požadavků na systém řízení kvality při zohledňování:


- specifických zákaznických požadavků;

- zákonných požadavků vztahujících se k produktu; předpisů a norem daného oboru;

- směrnic a postupů dané organizace (řídící, pracovní, kontrolní), které jsou součástí systému

řízení

- systém řízení organizace dle standardu - např. ISO 9001, IATF 16949, ISO 13485, ISO 37001,

ISO 14001.Výstupem z auditu může být přijetí nápravného nebo preventivního opatření, neboť stejná chyba se může opakovat i v jiných standardech nebo na jiných pozicích.


Cílem auditu je prevence - předcházet opakování nebo šíření problému.


S-cope umožňuje realizaci Vašich auditů od plánování auditu, vymezení cíle auditu, provedení auditu a ukončení auditu včetně uzavření všech nápravných opatření.
Ing. Pavla Blackmore337 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page