top of page

ISO-ESG v souvislostech (2)

Aktualizováno: 8. 7. 2023

V minulém dílu jsem se věnovala tomu, jak spolu ISO a ESG souvisí a jak jsou organizace, které mají ISO, ve výhodě. Dnes pokračuji:

 • Doplněním společných bodů a rozdílů

 • Jak se postavit k ESG ať již mám nebo nemám ISO

 • Co pro vás chystáme v ISO-ESGISO-ESG

Cílem obou konceptů je udržitelné a odpovědné chování organizace a všech, kteří pro ni a jejím jménem jednají.

Posílení hodnot v uvedených oblastech a formování kultury u všech osob pracujících pro danou organizaci a tím celé naší společnosti.

❌Nejenom demonstrace vně organizace a získání výhodnějších úvěrů či konkrétních zakázek.

❌A ráda bych uvedla, že ESG není jen o životním prostředí. Stejně jako u ISO jde i o správné řízení organizace jako takové. S ohledem na udržitelnost dané organizace ve smyslu business continuity.Shrnutí shodných prvků ISO a ESG

Minule jsem psala o tom, jak mohou organizace, které mají ISO tuto skutečnost využít a proč jsou ve výhodě.

Dnes téma doplním o společné prvky ISO a ESG:

✅ Průřezová záležitost napříč celou organizací

✅ Využití standardizace, best practice z celého světa

✅ Kvantifikace dat, monitoring a měření

✅ Zaměření se na výsledky organizace, ale i dopady vně organizace

✅ Stanovení politik

✅ Stanovení cílů a plánů na jejich dosažení

✅ Zabezpečení souladu i v rámci dodavatelského řetězce

✅ Důraz na udržitelnost

✅ Řízení rizik a příležitostí

✅ Nezávislý audit dokládající tvrzení organizace


Nuance a rozdíly


Oba koncepty se pochopitelně i liší. Rozdíly ale neznamenají, že jsou neslučitelné. Oba koncepty se skvěle doplňují.

Posuďte sami:

ISO dává návod, jak má organizace fakticky realizovat to, co ESG požaduje reportovat. ESG slouží primárně k interpretaci stavu, reportingu dat v oblasti způsobu řízení s přesahem do E a S oblasti.


ISO vede organizaci svými požadavky (požadavkové, kriteriální normy). Poskytuje návody (přílohy i samostatné Guidelines).

ESG je reporting stavu s danou strukturou (i ta v konečném důsledku vede organizaci k realizaci, navádí jakým směrem se má organizace vydat, plus musíme počítat i s plněním standardů ESRS a taxonomií.)

ISO vyžaduje roční reporting (přezkoumání vedením), ale jde o interní dokument. ESG vyžaduje reportovat kritéria v E, S, G oblastech a roční reporting (ESG report), který je však veřejný.

ISO specifikuje požadavky v jednotlivých oblastech samostatně pro kvalitu, životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, korupci apod. Komplexní pokrytí všech oblastí v ESG.

ISO je v principu dobrovolné (neuvažuji požadavek zákazníka v dodavatelském řetězci nebo požadavky tendrů). ESG reporting je povinný pro určité organizace (kritéria).


Organizace, která má ISO…

Je jednoznačně ve výhodě. Systém řízení podle ISO ji vede každý rok k:

 • 🟧Revizi svého postavení na trhu.

 • 🟧Prověření dopadů svých aktivit na své okolí a přijetí opatření.

 • 🟧K revizi analýzy rizik.

 • 🟧Vyhodnocení ročních cílů v dané oblasti včetně plánů na jejich dosažení.

 • 🟧Vyhodnocení procesních KPIs za rok a stanovení nových.

 • 🟧Monitoringu a měření.

 • 🟧Efektivní komunikaci uvnitř i vně i zlepšování.

 • 🟧Přezkoumání efektivity celého systému vedením.

 • …..

 

Organizace, která nemá ISO


Ta si musí nastavit systém řízení taktéž.

ISO standardy již několik desetiletí nabízejí best practice v oblasti systémů řízení.

ISO je vhodným nástrojem pro organizace, které chtějí smysluplně a udržitelně řídit své činnosti v oblasti ESG a integrovat tak ESG do svých každodenních činností a kultury organizace.

Ať tak či onak, máme řešení pro obě uvedené varianty.

Firmám, které již ISO systémy mají zavedené rádi pomůžeme se správným reportingem a připravíme je na audit ESG.

Firmy, které ISO nemají mohou s naší pomocí nastavit efektivní systém řízení a sběru dat pro ESG reporting. To vše na základě best practice z ISO a našich zkušeností.


 

Od září budeme vysílat živě na LinkedIn a YouTube.

Ale již toto pondělí 19. června ve 14 hodin vysíláme úvodní díl!

Vněm si budu povídat s kolegyní Pavlou Blackmore.


Přijďte si poslechnout o 🟧ISO-ESG🟧. Link v obrázku.


Bezplatné.

Stručné.

Jasné....
Rádi vám pomůžeme k systematickému plněním kritérií ISO i s ESG reportingem na cestě k vašemu udržitelnému podnikání.

Veronika Soukupová, Linktr.ee/veronika_soukupova

v.soukupova@s-cope.cz, +420 603 171 017

www.s-cope.cz, sledujte na LinkedIn ▶️ S-cope s.r.o. a #ISOESG

ISO 9001 může sloužit jako základní konstrukce vaší ESG strategie (o tomto tématu píšu aktuálně knihu, která vyjde na podzim 2023 pod nakladatelstvím Wolters Kluwer). Pokud přemýšlíte o ISO 9001, může se Vám hodit některý z eBooků 📙 eBooky | S-cope 📙50 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page