top of page

(Novoroční) Cíle kvality

Rok 2022 skončil a cíle kvality 2022 máte již předpokládám vyhodnocené. A asi už máte stanovené i cíle pro 2023. To, jaké parametry mají mít správné cíle kvality se v normě ISO 9001 dočtete. Přesto se setkávám s tím, že jsou někdy takové prapodivné. Proto se cílům kvality dnes budu věnovat. Můžete si je tak následně trochu zkorigovat.

Pozn: To se smí. A je to i žádoucí například u velkých změn v kontextu organizace (vašem podnikatelském prostředí). To, že je máte schválené, neznamená, že už do nich nemůžete rok sahat.Cíle SMART, SMARTER, FAST, CLEAR apod.

Existuje řada zkratek, kde počáteční písmena říkají vždy něco o charakteru správného cíle. Nebudu se jimi zde zabývat, ale napíšu svůj souhrn, své desatero z auditorské praxe.


DESATERO SMYSLUPLNÉHO CÍLE.


V každém případě si prověřte, že vaše cíle:

 1. vychází ze zralé úvahy a jsou V SOULADU s vaším směřováním (Politikou kvality), zohledňují aktuální RIZIKA ale i PŘÍLEŽITOSTI, legislativu a požadavky zákazníků?

 2. jsou KONKRÉTNÍ a JASNÉ. Vyvarujte se obecných formulací, rozvláčných nic neříkajících vět. Prověřte, že jim kolegové rozum a zeptejte se jich JAK jim rozumí. Co si pod tím představují. Někdy můžete být překvapeni. Aby neplnili jiné cíle, než bylo zamýšleno.

 3. umíte ZMĚŘIT. Prověřte, jestli jste schopni na konci období říct "Cíl byl splněn" a dokázat to. Nejsou tedy konstatováním stavu, popisem cesty, obecnou formulkou apod. Ale mají jasnou hodnotu. Stanovený ukazatel. Počet, zlepšení o jednu úroveň, o několik procentních bodů...

 4. mají SCÉNÁŘ. Nejenom, že jste řekli nejenom co chcete, ale také JAK se na tom bude pracovat.

 5. jsou TERMÍNOVANÉ. Každý má svůj termín do kdy má být splněn.

 6. jsou REÁLNÉ, dosažitelné, akceptovatelné. Když už na začátku lidé vidí, že té mety nemohou dosáhnout a že jste přestřelili, jak se jim na nich asi bude pracovat?

 7. mají stanovenou ODPOVĚDNOU OSOBU, která má jejich plnění na starost. Ne tým, ale jednu konkrétní osobu.

 8. budou SLEDOVANÉ A VYHODNOCOVANÉ. Každý ví, jaká je jeho část práce (nastavena KPIs), kterou musí splnit, aby přispěl svou troškou do mlýna. Je jasné, v jakých intervalech se bude sledovat pokrok a jakým způsobem.

 9. jsou brány VÁŽNĚ ze strany vedení. Každý ve firmě ví, že za nimi vedení stojí, že jejich plnění požaduje a proč. A co se stane, když nebudou splněné. I to, jaké benefity přinesou, když budou (firmě i jednotlivci).

 10. last but not least... v ideálním případě by se mělo jednat o TÝMOVOU PRÁCI. Ne vždy to tak je. Ale pokud chcete, aby si cíle lidé vzali za své, měli by mít šanci se podílet na jejich formulaci.


Chyby z praxe

Nešvary, se kterými se na auditech potkáváme souvisí s desaterem výše.

Jen zdůrazním, že často:

 • jsou zaměněny Cíle a Scénáře/Plány jejich plnění

 • je uvedeno více odpovědných osob

 • cíle nikdo celý rok neřešil

 • řada lidé v organizace o jejich existenci nemá ponětí

 • zaměstnanec neví, který cíl se týká jeho práce

 • chybí výkonnostní kritéria na úrovni zaměstnance

 • cíle se nepotkávají s kapacitami

 • cíle nejsou srozumitelné

 • cíle neodpovídají strategii organizace a byli stanovené jen aby byli (pro auditora)

 • ....


Závěrem

Snad jsem Vám aspoň trochu pomohla a jestli máte cíle bez chybičky, tak gratuluji a přeji Vám i vašim lidem, abyste mohli na konci roku 2023 konstatovat jejich splnění. Ať se vám celý rok 2023 daří! 

Pod čarou

Pokud jste zahlceni dokumentací a chcete ji zeštíhlit, zvu vás na seminář na téma Jak si poradit s dokumentací v rámci systému ISO.

114 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page