top of page

Máte ISO 9001 a plánujete ISO 45001?

Aktualizováno: 29. 1. 2022
Oba systémy managementu mají mnoho společného a lze je snadno integrovat. Toto je dáno společnou strukturou definovanou Annexem SL tzv. High Level Structure.


Přeci jenom najdeme několik rozdílů a požadavků navíc, což je k jejich rozdílnému zaměření pochopitelné a nutné.


Pojďme se na ně podívat:


Co Vám bude chybět a budete muset dodělat, protože to v ISO 9001 nenaleznete?


(Označení článku - obsah)

0.2 - Cíl systému řízení BOZP

0.3 - Faktory úspěchu

5.4 - Projednání s pracovníky a jejich spoluúčast (zde taxativně vymezeno)

6.1.2 - Identifikace nebezpečí a posuzování rizik a příležitostí

8.2 - Havarijní připravenost a reakceCo Vám bude povědomé, ale budete se muset dívat z jiného úhlu pohledu?


3 Termíny a definice

ISO 45001 definuje 37 různých pojmů využívaných v systému BOZP, zatímco ISO 9001 odkazuje na samostatný dokument s pojmoslovím a sice ISO 9000.


4.3 Rozsah

Rozdíl je v tom, že při definování rozsahu z pohledu ISO 45001 se máte zaměřit na výkonnost v oblasti BOZP, a ISO 9001 vyžaduje, aby byly při definování rozsahu brány v úvahu produkty a služby, které organizace nabízí.


Rizika a příležitosti

V ISO 45001 se článek 6.1.4 vztahuje na plánování opatření u jednotlivých rizik a příležitostí, řešení požadavků právních předpisů a jiných požadavků . Větší důraz je zde kladen na přípravu "scénářů" - co budu dělat "když". Zajímá nás také způsob jak budu hodnotit efektivitu přijatých opatření. V ISO 9001 se článek 6.1.2 vztahuje pouze na rizika a příležitosti.


Provoz

8.1 Ačkoli jsou názvy klauzulí stejné, rozsah se v jednotlivých normách liší; v ISO 45001 se zaměřuje na zavedení kontrol výkonu BOZP, kontrol k eliminaci rizik a snižování rizik, řízení změn a kontrol BOZP (včetně dodavatelů a outsourcingu). Naopak v ISO 9001 se zaměřuje na definování a řízení procesů pro poskytování produktů a služeb.


Hodnocení výkonnosti systému

Kapitola 9.1.2 v ISO 45001 také zahrnuje monitorování vyhodnocení shody. Měření souladu by mělo zahrnovat úroveň plnění povinností dodržování předpisů, což je společný požadavek pro oba standardy.


Management review

9.3 Ačkoli je požadavek stejný, vstupní prvky u přezkoumání vedením jsou odlišné. Stejný dokument lze však použít pro oba standardy, jen doplňte požadavky tak, aby obsahoval všechny vstupní prvky z obou standardů.Srovnejme požadavky na dokumentaci v obou systémech:


Také v rámci ISO 45001 článek 7.5 (dokumentované informace) existují požadavky na dokumentaci, jsou s ISO 9001 v souladu. Organizace si musí stanovit pravidla pro vytváření, aktualizaci a kontrolu dokumentovaných informací. Mezi požadované kroky patří:


  • Zajištění identifikace dokumentu nebo záznamu

  • Zajištění, aby byl dokument nebo záznam před použitím schválen

  • Zajištění distribuce tak, aby byl k dispozici tam, kde je to potřeba

  • Odpovídající ochrana dokumentu nebo záznamu před poškozením nebo neúmyslnými změnami

  • Ukládání dokumentů a záznamů, včetně uchovávání a nakládání


Podívejme se na seznam povinných dokumentovaných informací požadovaných normou ISO 45001.Povinné dokumenty a záznamy požadované normou ISO 45001: 2018


Požadovaná dokumentace:

• Rozsah systému řízení BOZP (bod 4.3)

• Politika BOZP (bod 5.2)

• Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci BOZP (bod 5.3)

• Proces BOZP pro řešení rizik a příležitostí (článek 6.1.1)

• Metodika a kritéria pro hodnocení rizik BOZP (bod 6.1.2.2)

• Cíle BOZP a plány k jejich dosažení (bod 6.2.2)

• Proces havarijní připravenosti a reakcí na ně (bod 8.2)Povinné záznamy:

• BOZP rizika a příležitosti a opatření k jejich řešení (článek 6.1.1)

• Právní a další požadavky (článek 6.1.3)

• Důkaz o kompetenci pracovníků (bod 7.2)

• Důkazy o komunikaci (bod 7.4.1)

• Havarijní plány (bod 8.2)

• Výsledky monitorování, měření, analýzy a hodnocení výkonu (bod 9.1.1)

• Údržba, kalibrace nebo ověření monitorovacího zařízení (bod 9.1.1)

• Výsledky hodnocení souladu (bod 9.1.2)

• Program interního auditu (bod 9.2.2)

• Zprávy z interního auditu (bod 9.2.2)

• Výsledky přezkoumání vedením (bod 9.3)

• Povaha incidentů nebo neshod a jakákoli následná přijatá opatření (bod 10.2)

• Výsledky jakýchkoli opatření a nápravných opatření, včetně jejich účinnosti (bod 10.2)

• Důkazy o výsledcích neustálého zlepšování (bod 10.3)


Nepovinné dokumenty


Existuje mnoho nepovinných dokumentů, které lze použít pro implementaci ISO 45001.

Nejčastěji se však používají tyto postupy:


• Postup pro stanovení kontextu organizace a zúčastněných stran (bod 4.1)

• Manuál BOZP (bod 4)

• Postup konzultací a účasti pracovníků (bod 5.4)

• Postup identifikace a posouzení nebezpečnosti (bod 6.1.2.1)

• Postup identifikace právních požadavků (bod 6.1.3)

• Postup pro komunikaci (bod 7.4.1)

• Postup pro kontrolu dokumentů a záznamů (bod 7.5)

• Postup pro provozní plánování a kontrolu (bod 8.1)

• Postup pro správu změn (článek 8.1.3)

• Postup monitorování, měření a analýzy (bod 9.1.1)

• Postup pro hodnocení shody (bod 9.1.2)

• Postup pro interní audit (bod 9.2)

• Postup pro přezkoumání vedením (článek 9.3)

• Postup pro vyšetřování mimořádných událostí (bod 10.1)

• Postup pro řízení neshod a nápravná opatření (bod 10.1)

• Postup pro neustálé zlepšování (bod 10.3)


Chcete-li porovnat s požadavky na dokumentaci dle ISO 9001, podívejte na příspěvek zde: ISO je jen mraky dokumentace... Co je na tom pravdy? (s-cope.cz)
Zaujalo Vás toto téma? Je u vás ve firmě aktuální?


Rádi Vám připravíme nabídku na školení k ISO 45001 a přijedeme k vám do firmy!

Školíme v tandemu. Vzhledem k více jak 20 letým zkušenostem z automotive, strojírenství, stavebnictví aj. jsou naše školení spíše prakticky zaměřená a umíme mluvit vaším jazykem a vše vysvětlit na vašem podnikání. Mluví Vaše vedení německy? Žádný problém, umíme proškolit separátně i vedení v němčině a zbytek týmu česky, v jednom čase. Podle vašich potřeb, chvíli spolu, chvíli paralelně, abychom neblokovali čas vašich pracovníků, protože si vašeho času vážíme!


Veronika & Martina, S-cope

+420 603 171 017


115 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page