top of page

Jaké jsou možnosti prokázání shody se standardem ISO? Ne vždy se jedná jen o certifikaci!

Aktualizováno: 29. 1. 2022Není to tak dávno, co jsem řešila dvě zajímavé situace. Obě souvisely s prokázáním shody. Jedna se týkala certifikace, tedy prokázání shody třetí stranou. Řešili jsme, jaký je rozdíl mezi akreditovanou a neakreditovanou certifikací. A druhá jiných možností prokázání shody a toho, zda a kdy je možné shodu prokázat jinak než právě certifikací. Pojďme to trochu rozebrat.Zaměřme se na tři nejznámější systémy managementu a sice:

1) systém pro řízení kvality dle ISO 9001 - QMS

2) systém pro řízení činností souvisejících s dopady na oblast životního prostředí dle ISO 14001 - EMS

3) systém pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 45001 - BOZP 

Ad 1) Systém řízení kvality je garancí, že dodavatel má nastavené procesy a veškeré interní mechanismy tak, aby jeho produkce, ať již jde o službu nebo výrobek trvale splňovala parametry požadované zákazníkem.


Protože má tento systém nesporný přesah a význam směrem k zákazníkovi, nelze skutečnost, že má organizace tento systém zaveden správně a v souladu s normou ISO 9001 (nebo i IATF 16949) prokázat jiným způsobem než certifikátem od nezávislé certifikační autority akreditované na tuto oblast u akreditačního orgánu. Standard toto neumožňuje. Shodu Vašeho QMS s požadavky standardu ISO 9001:2015 můžete tedy prokázat pouze a jedině formou certifikace ze strany nezávislé certifikační společnosti.


Zde se vrátím, k té první zmiňované situaci. Tato certifikace může být akreditovaná a nebo neakreditovaná. Jaký je mezi nimi rozdíl? Z mého pohledu dost zásadní. Certifikační společnost akredituje danou oblast certifikace u národního akreditačního orgánu, v ČR je jím Český institut pro akreditaci ČIA. Pokud touto akreditací projde, což obnáší mimo jiné doložení kvalifikace svých auditorů na danou oblast, postupů apod., zkrátka vše je dozorováno ČIA, pak Vaší organizaci může vystavit po splnění všech požadavků normy ISO 9001 tzv. akreditovaný certifikát. Pokud Vám vystaví neakreditovaný certifikát, pak vězte, že jde o certifikát dokládající splnění požadavků normy prověřený daným auditorem tak nějak bez záruky národního akreditačního orgánu. Řada organizací své klienty na tuto skutečnost ani neupozorní a "huntují" tak pověst celého procesu certifikace a dobrého jména. Toto téma je široké a možná se k němu vrátíme v jiném příspěvku.

Oproti QMS u EMS a BOZP máte k prokázání shody vašich systémů s požadavky obou stěžejních norem více možností. Tyto možnosti vyplývají z úvodního ustanovení norem, kde jsou výslovně uvedeny.


 

ad 2) Systém environmentálního managementu je garancí, že se dodavatel důsledně zabývá veškerými aspekty jeho činnosti, které mohou a / nebo mají zřetelně dopady na oblast životního prostředí.Norma ISO 14001:2015 umožňuje prokázání shody několika způsoby (Úvodní část normy, článek 0.5 Obsah této mezinárodní normy), cituji:

  1. Provedením vlastního určení a vlastního prohlášení, nebo

  2. Získáním potvrzení o své shodě od stran, které mají zájem na organizaci, jako jsou např. zákazníci, nebo

  3. Získáním potvrzení o vlastním prohlášení od strany externí vůči organizaci, nebo

  4. Získáním certifikace/registrace systému environmentálního managementu od externí organizace


 

ad 3) Systém managementu BOZP je garancí, že dodavatel systematicky pracuje se všemi klíčovými aspekty v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců, k předcházení pracovním úrazům a má nastaveny mechanismy, jak reagovat, když k takové nežádoucí situaci dojde a jak zabezpečit, aby se neopakovala.Norma ISO 45001 (nástupce OHSAS 18001) umožňuje tytéž způsoby prokázání shody jako normy ISO 14001.


UPOZORNĚNÍ: ČSN ISO 45001 nahrazuje ČSN OHSAS 18001 z března 2008 a ČSN OHSAS 18002 z července 2009. Zveřejnění nové normy ISO 45001:2018 proběhlo dne 12.3.2018 a tímto datem bylo ustanoveno tříleté přechodné období tzn. do 12.3.2021 pro její zavedení ve firmách. Platnost certifikátů vydaných podle norem ČSN OHSAS 18001:2008 / BS OHSAS 18001:2007 je stanovena paralelně. Vzhledem k situaci s výskytem COVID-19 je možnost přechod na novou verzi normy odsunout o 6 měsíců tedy do 30.9.2021.


Závěr

Normy ISO 14001 a ISO 45001 umožňují vedle certifikace nezávislou autoritou i další možnosti k prokázání shody systému se standardem.

Ráda bych doplnila poznámku, že již to, že má organizace systém kvality dle ISO 9001 dokládá samo o sobě, že respektuje požadavky zainteresovaných stran a zákazníků. Pokud by tedy zákazník měl v budoucnu určité požadavky např. na oblast environmentu, musí je dodavatel v rámci svého systému zohlednit a řešit. Systém je postaven na tom, že neustále přezkoumáváte požadavky a reagujete na ně. Zákonné požadavky na oblast environmentu i BOZP jsou řešeny jako samozřejmost. Každý auditor, který odhalí, že nejsou respektovány by měl v takovém případě vystavit neshodu.


Veronika Soukupová

S-cope, v.soukupova@s-cope.cz, +420 603 171 017

Spojte se se mnou na LinkedIn: www.linkedin.com/in/veronikasoukupová

Odebírejte YouTube kanál plný zajímavostí ze světa systémů managementu: www.youtube.com/channel/UCryOAMjtdews-LqcQT1H2dQ

175 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page